Nếu môi trường của bạn được cấu hình cho Điều khiển Cuộc gọi Từ xa (RCC), bạn chuyển tiếp cuộc gọi đến một trong các số mà bạn đã xác định trong tab Điện thoại trong hộp thoại Tùy chọn, hoặc đến một số mới. Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi đặc biệt hữu ích nếu bạn đang đi du lịch hoặc làm việc tại nhà. Nếu bạn đang ngoài văn phòng, cuộc gọi có thể được tự động chuyển tiếp đến đồng nghiệp, vì vậy các cuộc gọi quan trọng sẽ không bị mất.

Khi chuyển tiếp cuộc gọi được bật, tất cả cuộc gọi đến sẽ tự động được chuyển tiếp đến đích bạn chọn. Cuộc gọi đến không đổ chuông hoặc hiển thị cảnh báo cuộc gọi trên màn hình máy tính của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Xác định xem môi trường của tôi có được cấu hình cho Điều khiển Cuộc gọi Từ xa không

Chuyển tiếp cuộc gọi

Sửa đổi cài đặt điện thoại

Xác định xem môi trường của tôi có được cấu hình cho Điều khiển Cuộc gọi Từ xa không

  • Bấm chuột phải vào một liên hệ, rồi trỏ đến Gọi. Nếu bạn thấy tùy chọn Thiết bị Gọi Điện Ưu tiên , bạn được cấu hình cho Điều khiển Cuộc gọi Từ xa. Làm theo hướng dẫn trong chủ đề này để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi. Nếu bạn không thấy tùy chọn Thiết bị Gọi Ưu tiên, bạn có thể đã bật Enterprise Voice (còn được gọi là Unified Communications). Xem Kết thúc hỗ trợ để biết Office 2007. (Tuy nhiên, nếu bạn không thấy tùy chọn Thiết bị Gọi Ưu tiên và không được bật Enterprise Voice, bạn có thể được cấu hình cho Giấy phép Truy nhập Máy khách Tiêu chuẩn (CAL). Hãy xem người quản trị hệ thống của bạn để biết chi tiết.)

Chuyển tiếp cuộc gọi

  • Trong cửa sổ Communicator , bấm nút Chuyển tiếp cuộc gọi đến , trỏ tới Chuyển tiếp Cuộc gọi Bật, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Bấm vào một số để chuyển tiếp cuộc gọi đến số đó. Điện thoại sẵn dùng được dựa trên các số được cấu hình trong tab Điện thoại trong hộp thoại Tùy chọn hoặc trước đó đã nhập số mà bạn đã xác định trong hộp thoại Chuyển tiếp Cuộc Cài đặt.

    • Bấm Số Mới, nhập một số vào Điện thoại số mới, rồi bấm OK.

Sửa đổi cài đặt điện thoại

  • Khi thiết đặt tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi, bạn có thể muốn sửa đổi thiết đặt điện thoại của mình. Trong cửa sổ Communicator, bấm nút Chuyển tiếp Cuộc gọi, Điện thoại Cài đặt, bấm tab Điện thoại, đặt tùy chọn của bạn, rồi bấm OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×