Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời để cuộc gọi của bạn không bị nhỡ. Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến bằng cách thiết lập tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi. Các tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi chỉ khả dụng nếu tổ chức của bạn được cấu hình để hỗ trợ chúng. Nếu bạn không chắc tính năng nào được bật Microsoft Lync 2010, hãy liên hệ nhóm hỗ trợ của tổ chức bạn.

Nếu các tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi được bật, bạn có thể dùng các tính năng chuyển tiếp cuộc gọi của Lync 2010 để chuyển tiếp cuộc gọi đến một số khác hoặc đến một liên hệ khác. Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi đặc biệt hữu ích nếu bạn đang đi xa hoặc làm việc tại nhà vì cuộc gọi có thể được chuyển tiếp đến vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn đang ngoài văn phòng, cuộc gọi có thể được tự động chuyển tiếp tới đồng nghiệp, vì vậy các cuộc gọi quan trọng sẽ không bị mất.

Quan trọng:  Khi bạn cập nhật số điện thoại di động của mình trong thiết đặt Số Di động của Tôi, bạn cũng sẽ cần cập nhật tùy chọn Đổ chuông Đồng thời hoặc Chuyển tiếp Cuộc gọi.

Bạn muốn làm gì?

Chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc số điện thoại khác

Tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi thường được sử dụng để chuyển tiếp cuộc gọi đến thư thoại hoặc một số điện thoại khác với số cơ quan của bạn. Khi bạn thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi trong Lync, tất cả cuộc gọi đến đều được tự động chuyển tiếp tới đích bạn chọn.

Để đặt chuyển tiếp cuộc gọi:

 1. Từ màn hình thông tin của tôi, gõ nhẹ Đổ chuông Đồng thời, Chuyển tiếp cuộc gọi đến hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi tắt.

 2. Trên màn hình CHUYỂN TIẾP CUỘC GỌI, từ menu thả xuống cuộc gọi đến, gõ nhẹ Chuyển tiếp Cuộc gọi,và chọn một trong các tùy chọn sau:

  • nhẹ Thư thoại để cuộc gọi đến thư thoại của bạn, nơi bạn có thể truy xuất cuộc gọi sau này.

  • Gõ nhẹ vào Số Mới rồi nhập số điện thoại mới.

  • Gõ nhẹ Liên hệ Mới rồi tìm kiếm liên hệ trong hộp thoại được hiển thị.

  • Gõ nhẹ Đại diện của Tôi để gửi cuộc gọi đến đại diện của bạn.

 3. Gõ nhẹ vào đã xong để lưu các thay đổi của bạn.

Ngừng chuyển tiếp cuộc gọi

Để ngừng chuyển tiếp cuộc gọi, bạn hãy làm như sau:

 1. Từ màn hình thông tin của tôi, gõ nhẹ Đổ chuông Đồng thời, Chuyển tiếp cuộc gọi đến hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi tắt.

 2. Trên màn hình CHUYỂN TIẾP CUỘC GỌI , từ menu thả xuống cuộc gọi đến, hãy gõ nhẹ Không chuyển tiếp cuộc gọi.

 3. Gõ nhẹ vào đã xong để lưu các thay đổi của bạn.

Thiết lập đổ chuông đồng thời

Không giống như chuyển tiếp cuộc gọi khi điện thoại cơ quan không đổ chuông, bạn có thể đặt cuộc gọi đến đổ chuông đồng thời cho công việc của bạn và một số hoặc liên hệ khác trong trường hợp bạn đang bận hoặc tạm thời không sẵn sàng. Thiết đặt này giúp đảm bảo rằng người gọi không nhận được tín hiệu bận và cuộc gọi của họ không bị nhỡ. Đồng thời, họ không biết rằng cuộc gọi của họ đã được chuyển tiếp.

Lưu ý:  Nếu tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi không được đặt thành đổ chuông đồng thời trên điện thoại di động của bạn, bạn sẽ không nhận được cuộc gọi Lync đến trên điện thoại di động của bạn.

 1. Từ màn hình thông tin của tôi, gõ nhẹ Đổ chuông Đồng thời, Chuyển tiếp cuộc gọi đến hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi tắt.

 2. Trên màn hình CHUYỂN TIẾP CUỘC GỌI, từ menu thả xuống cuộc gọi đến, gõ nhẹ Đổ chuông Đồng thời và chọn một trong những thao tác sau:

  • Gõ nhẹ vào Số Mới rồi nhập số điện thoại mới.

  • Gõ nhẹ vào một số hiện có.

  • nhẹ Đại diện của Tôi hoặc Nhóm Cuộc gọi Nhóm để gửi cuộc gọi đến các đại diện hoặc nhóm cuộc gọi nhóm của bạn.

 3. Gõ nhẹ vào đã xong để lưu các thay đổi của bạn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×