Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời để không bị nhỡ cuộc gọi. Bạn chuyển tiếp cuộc gọi đến bằng cách thiết lập các quy tắc chuyển tiếp. Các tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi chỉ khả dụng nếu tổ chức của bạn được cấu hình để hỗ trợ chúng. Nếu bạn không chắc chắn về tính năng hỗ Lync nào được bật, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật trong tổ chức của bạn.

Nếu tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi được bật, bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi tới số điện thoại khác hoặc liên hệ khác. Chuyển tiếp cuộc gọi đặc biệt hữu ích khi bạn đang đi xa hoặc làm việc tại nhà bởi cuộc gọi có thể được chuyển tiếp tới vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn vắng mặt, cuộc gọi có thể được tự động chuyển tiếp tới đồng nghiệp.

Tùy chọn đổ chuông đồng thời rất tiện lợi cho những người luôn di chuyển. Khi bạn có cuộc gọi tới, cả hai chiếc điện thoại sẽ đổ chuông cùng lúc. Bạn có thể đặt đổ chuông đồng thời cho các cuộc gọi đến điện thoại của bạn và một số khác hoặc liên hệ khác trong trường hợp bạn đang bận hoặc tạm thời không sẵn sàng.

Chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc số điện thoại khác

Tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi thường được dùng để chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc một số điện thoại khác với số di động của bạn. Khi bạn thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi Lync, tất cả cuộc gọi đến sẽ tự động được chuyển tiếp đến đích bạn chọn.

Để đặt chuyển tiếp cuộc gọi, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

 1. Từ màn hình Thông tin của Tôi, hãy gõ nhẹ vào Đổ chuông Đồng thời hoặc Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 2. Trên màn hình Chuyển tiếp Cuộc gọi, hãy gõ nhẹ vào Chuyển tiếp Cuộc gọi, rồi chọn một trong các phương án sau đây:

  • Gõ nhẹ vào thư thoại để đặt chuyển cuộc gọi tới thư thoại nơi mà bạn có thể truy xuất cuộc gọi sau này.

  • Gõ nhẹ và chọn một số mà bạn đã thêm trước đó như điện thoại di động của bạn.

  • Bấm Số Mới rồi nhập số điện thoại mới.

  • Gõ nhẹ Liên hệ Mới rồi tìm kiếm liên hệ trong hộp thoại được hiển thị.

 3. Dưới Áp dụng thiết đặt trong những giờ này hãy chọn thời gian áp dụng thiết đặt này.

 4. Gõ nhẹ Xong để lưu thay đổi của bạn.

Ngừng chuyển tiếp cuộc gọi

Để ngừng chuyển tiếp cuộc gọi, bạn hãy làm như sau:

 1. Từ màn hình Thông tin của Tôi, hãy gõ nhẹ vào Đổ chuông Đồng thời hoặc Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 2. Trên màn hình Chuyển tiếp Cuộc gọi, hãy gõ nhẹ Không Chuyển tiếp cuộc gọi.

 3. Dưới Áp dụng thiết đặt trong những giờ này hãy chọn thời gian áp dụng thiết đặt này.

 4. Gõ nhẹ Xong để lưu thay đổi của bạn.

Thiết lập đổ chuông đồng thời

Không giống như chuyển tiếp cuộc gọi khi điện thoại cơ quan không đổ chuông, bạn có thể đặt cuộc gọi đến cũng sẽ đổ chuông đồng thời điện thoại của bạn và một số hoặc liên hệ khác. Thiết đặt này giúp đảm bảo rằng người gọi không nhận được tín hiệu bận và cuộc gọi của họ không bị nhỡ. Đồng thời họ không nhận biết được rằng cuộc gọi của họ đã được chuyển tiếp.

 1. Từ màn hình Thông tin của Tôi, hãy gõ nhẹ vào Đổ chuông Đồng thời hoặc Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 2. Trên màn hình Chuyển tiếp Cuộc gọi, hãy gõ nhẹ Đổ chuông Đồng thời và chọn như sau:

  • Gõ nhẹ vào Số Mới rồi nhập số điện thoại mới.

  • Gõ nhẹ và chọn một số mà bạn đã thêm trước đó như điện thoại di động của bạn.

 3. Dưới Áp dụng thiết đặt trong những giờ này hãy chọn thời gian áp dụng thiết đặt này.

 4. Gõ nhẹ Xong để lưu thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×