CODE (Hàm CODE)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CODE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về mã dạng số cho ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản. Mã được trả về tương ứng với bộ ký tự mà máy tính của bạn dùng.

Môi trường hoạt động

Bộ ký tự

Macintosh

Bộ ký tự Macintosh

Windows

ANSI

Cú pháp

CODE(text)

Cú pháp hàm CODE có các đối số sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn mã của ký tự đầu tiên cho văn bản đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CODE("A")

Hiển thị mã số cho ký tự A

65

=CODE("!")

Hiển thị mã số cho ký tự !

33

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×