Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm COLUMN trả về số cột của số cột đã cho tham chiếu ô. Ví dụ, công thức =COLUMN(D10) trả về 4, vì cột D là cột thứ tư.

Cú pháp

COLUMN([reference])

Cú pháp của hàm COLUMN có các tham đối sau đây:

 • reference    Tùy chọn. Ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn trả về số cột.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu hoặc tham chiếu đến phạm vi ô và nếu hàm COLUMN được nhập vào ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số cột của tham chiếu ở dạng mảng ngang.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 hiện tại, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, bạn phải nhập công thức dưới dạng công thức mảng cũ bằng cách trước tiên, chọn phạm vi đầu ra, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

  • Nếu đối số tham chiếu là phạm vi ô và nếu hàm COLUMN không được nhập ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số của cột ngoài cùng bên trái.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu, đối số đó được giả định là tham chiếu của ô trong đó xuất hiện hàm COLUMN.

  • Đối số tham chiếu không thể tham chiếu đến nhiều vùng.

Ví dụ

Ví dụ về hàm COLUMN

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×