COLUMN (Hàm COLUMN)

Hàm COLUMN trả về số cột của tham chiếu ô đã cho. Ví dụ, công thức =COLUMN(D10) trả về 4, vì cột D là cột thứ tư.

Cú pháp

COLUMN([reference])

Cú pháp của hàm COLUMN có các tham đối sau đây:

 • reference    Tùy chọn. Ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn trả về số cột.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu hoặc tham chiếu đến phạm vi ô và nếu hàm COLUMN được nhập vào ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số cột của tham chiếu ở dạng mảng ngang.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức ở phía trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Enter để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, hãy nhập công thức ở ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

  • Nếu đối số tham chiếu là phạm vi ô và nếu hàm COLUMN không được nhập ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số của cột ngoài cùng bên trái.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu, đối số đó được giả định là tham chiếu của ô trong đó xuất hiện hàm COLUMN.

  • Đối số tham chiếu không thể tham chiếu đến nhiều vùng.

Ví dụ

Ví dụ về hàm COLUMN

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×