COLUMNS (Hàm COLUMNS)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng các cột  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số cột trong một mảng hoặc tham chiếu.

Cú pháp

COLUMNS(array)

Cú pháp của hàm COLUMNS có các tham đối sau đây:

  • Mảng    Bắt buộc. Mảng hoặc công thức mảng hoặc tham chiếu đến phạm vi ô mà bạn muốn số cột cho nó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

=COLUMNS(C1:E4)

Số cột trong tham chiếu C1:E4.

3

=COLUMNS({1,2,3;4,5,6})

Số cột trong hằng số mảng {1,2,3;4,5,6}. Có hai hàng 3 cột, chứa 1,2 và 3 trong hàng thứ nhất và 4,5 và 6 trong hàng thứ hai.

3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×