Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm COMBIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số tổ hợp cho số mục nhất định. Hãy dùng COMBIN để xác định tổng số nhóm có thể có cho số hạng mục nhất định.

Cú pháp

COMBIN(number, number_chosen)

Cú pháp hàm COMBIN có các đối số sau đây:

 • Number    Bắt buộc. Số hạng mục.

 • Number_chosen    Bắt buộc. Số hạng mục trong mỗi tổ hợp.

Chú thích

 • Các đối số dạng số bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu đối số không phải dạng số, COMBIN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu số < 0, number_chosen < 0 hoặc số < number_chosen, COMBIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Tổ hợp là bất kỳ bộ hoặc tập con mục nào, bất kể thứ tự nội bộ của chúng. Các tổ hợp tách biệt với hoán vị trong đó thứ tự nội bộ rất quan trọng.

 • Số tổ hợp như sau, trong đó số = n và number_chosen = k:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COMBIN(8,2)

Số đội hai người có thể được hình thành từ 8 ứng viên.

28

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×