Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng COMBINA  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số lần kết hợp (có kèm những lần lặp lại) đối với số lượng mục cho trước.

Cú pháp

COMBINA(number, number_chosen)

Cú pháp hàm COMBINA có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc. Phải lớn hơn hoặc bằng 0 và lớn hơn hoặc bằng Number_chosen. Các giá trị không phải số nguyên bị cắt cụt.

  • Number_chosen    Bắt buộc. Phải lớn hơn hoặc bằng 0. Các giá trị không phải số nguyên bị cắt cụt.

Chú thích

  • Nếu giá trị của một trong hai đối số nằm ngoài mức giới hạn, COMBINA sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.

  • Nếu một trong hai đối số có giá trị không phải là số, COMBINA sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình sau được sử dụng:
    Phương trình COMBINA

  • Trong phương trình trên, N là Number và M là Number_chosen.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COMBINA(4,3)

Trả về số lần kết hợp (tính cả lặp lại) của 4 và 3.

20

=COMBINA(10,3)

Trả về số lần kết hợp (tính cả lặp lại) của 10 và 3.

220

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×