Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nối một số chuỗi văn bản vào một chuỗi văn bản.

Cú pháp

CONCATENATE (text1,text2...)

Text1, text2...     là 1 đến 30 mục văn bản để tham gia vào một mục văn bản duy nhất. Các mục văn bản có thể là chuỗi văn bản, số hoặc tham chiếu cột.

Chú thích

Toán tử "&" có thể được dùng thay vì hàm CONCATENATE để gia nhập mục văn bản.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Công thức

Mô tả

cá hồi suối

loài

32

= CONCATENATE("Stream population for",[Col1],"",[Col2],"is",[Col3],"/mile")

Ghép nối câu từ dữ liệu (mật đối với loài cá hồi suối là 32/dặm)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×