Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm COS trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về cosin của góc đã cho.

Cú pháp

COS(number)

Cú pháp hàm COS có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Góc tính bằng radian mà bạn muốn tính cosin cho nó.

Chú thích

Nếu góc tính bằng độ, hãy nhân góc đó với PI()/180 hoặc dùng hàm RADIANS để chuyển đổi góc thành radian.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COS(1.047)

Cosin của 1,047 radian

0,5001711

=COS(60*PI()/180)

Cosin của 60 độ

0,5

=COS(RADIANS(60))

Cosin của 60 độ

0,5

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×