COSH (Hàm COSH)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm COSH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về cosin hyperbolic của một số.

Cú pháp

COSH(number)

Cú pháp hàm COSH có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào mà bạn muốn tìm cosin hyperbolic cho số đó.

Chú thích

Công thức cho cosin hyperbolic là:

Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

=COSH(4)

Cosin hyperbolic của 4

27,308233

=COSH(EXP(1))

Consin hyperbolic của cơ số của lô-ga-rit tự nhiên.

7,6101251

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×