Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề này hướng dẫn cách bật tính năng Tập Tài liệu cho một tuyển tập trang và sau đó là hướng dẫn cách cấu hình kiểu nội dung Tập Tài liệu.

Trong bài viết này

Bật Tập Tài liệu cho một tuyển tập trang

Nếu tính năng tập tài liệu chưa được kích hoạt cho tuyển tập trang của bạn, bạn sẽ cần phải kích hoạt nó trước khi bạn có thể tạo hoặc cấu hình mới kiểu nội dung tập tài liệu. Bạn phải là người quản trị tuyển tập Site để kích hoạt tính năng tập tài liệu.

 1. Chuyển tới trang mức đỉnh trong tuyển tập trang mà bạn muốn bật Tập Tài liệu cho trang đó.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Tại mục Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Tính năng tuyển tập trang.

 4. Tìm Tập Tài Liệu trong danh sách, rồi bấm Kích hoạt.

Tạo một tập tài liệu kiểu nội dung mới

Để giúp bạn có thể có cho người dùng trang sử dụng tập tài liệu để tạo các phiên bản mới của sản phẩm nhiều tài liệu công việc, bạn phải đầu tiên tạo và cấu hình tập tài liệu kiểu nội dung cho từng sản phẩm công việc bạn muốn quản lý và sau đó thêm nó vào thư viện tài liệu đó nó sẽ thể sử dụng. Sau khi bạn tạo và cấu hình một kiểu nội dung tập tài liệu, bạn phải thêm nó vào thư viện nơi bạn muốn người dùng tạo tập tài liệu của họ.

Bạn phải là Người quản trị Tuyển tập Trang hoặc một Người sở hữu Trang để tạo hoặc cấu hình kiểu nội dung Tập Tài liệu.

 1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 2. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Kiểu Nội dung Trang, bấm Tạo.

 4. Trong phần tên và mô tả , trong hộp tên , nhập tên bạn muốn cung cấp cho tài liệu mới của bạn đặt. Đây là tên người dùng sẽ nhìn thấy khi họ tạo một phiên bản mới của tập tài liệu.

 5. Trong hộp Mô tả, hãy nhập một mô tả Tập Tài liệu.

 6. Bên dưới chọn kiểu nội dung mẹ từ, hãy bấm Kiểu nội dung tập tài liệu. (Nếu Tài liệu đặt kiểu nội dung không phải là một tùy chọn, tính năng tập tài liệu có thể không được kích hoạt cho tuyển tập trang này.)

 7. Trong phần nhóm , xác định liệu bạn muốn phân loại kiểu mới của bạn tập tài liệu nội dung trong một nhóm mới hoặc hiện có.

 8. Bấm OK.
  Khi của bạn tập tài liệu kiểu nội dung mới được tạo ra, bạn sẽ nhìn thấy trang thông tin kiểu nội dung của Site cho kiểu nội dung, nơi bạn có thể cấu hình các thiết đặt bổ sung cho nó.

Cấu hình hoặc tùy chỉnh một kiểu nội dung Tập Tài liệu

 1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 2. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang kiểu nội dung trang, bấm vào tên của tập tài liệu nội dung bạn muốn cấu hình.

 4. Dưới thiết đặt, bấm thiết đặt tập tài liệu.

 5. Trong phần Kiểu nội dung phép , trong phần kiểu nội dung trang sẵn dùng, chọn kiểu nội dung bạn muốn cho phép trong tập tài liệu này, sau đó bấm vào nút Thêm để di chuyển nó vào hộp kiểu nội dung phép trong tập tài liệu . Lặp lại bước này đối với mỗi loại nội dung bạn muốn bao gồm trong tập tài liệu.

 6. Trong phần Nội dung mặc định , chọn kiểu nội dung mà bạn muốn tải lên nội dung mặc định, sau đó bấm duyệt để định vị tệp mà bạn muốn tải lên. Nội dung mặc định sẽ được tạo tự động cho các tác giả khi họ tạo phiên bản mới của tập tài liệu.

  Ví dụ, cho chúng tôi nói rằng bạn đang tạo một tập tài liệu để quản lý quy trình thiết kế sản phẩm. Tập tài liệu này có thể bao gồm một sản phẩm thiết kế tài liệu (tài liệu Microsoft Word), bản vẽ thiết kế (một Microsoft Visio vẽ), và hiệu suất số kỹ thuật (một trang tính Microsoft Excel). Tổ chức của bạn có thể chuẩn Microsoft Word tài liệu mẫu cho sản phẩm thiết kế của tài liệu mà được prepopulated với một số thông tin chuẩn tác giả cần phải hoàn thành. Bạn có thể tải mẫu này là nội dung mặc định. Khi các tác giả tạo một mẫu thiết kế sản phẩm tập tài liệu mới, tạo bản sao của tài liệu thiết kế sản phẩm cho họ và họ có thể sửa trang để thêm thông tin bổ sung.

  Nếu bạn chọn không bao gồm nội dung mặc định cho các kiểu nội dung trong tập tài liệu, không có tệp sẽ được tự động tạo cho các tác giả khi họ tạo một phiên bản mới của tập tài liệu, và các tác giả sẽ có thể tạo chúng từ đầu trong các Tập tài liệu, hoặc tải lên tài liệu để tập tài liệu...

 7. Nếu có nhiều kiểu nội dung trong tập tài liệu này, và bạn muốn tải lên nội dung mặc định cho từng đối số, bấm Thêm nội dung mặc định mới, chọn tiếp theo kiểu nội dung mà bạn muốn xác định nội dung mặc định, sau đó bấm duyệt để định vị tệp bạn muốn tải lên. Lặp lại bước này cho đến khi bạn đã xác định tất cả nội dung mong muốn mặc định cho các kiểu nội dung riêng lẻ trong tập tài liệu này.

 8. Nếu bạn muốn tên của tập tài liệu được thêm vào tên của tệp riêng lẻ trong một mẫu của tập tài liệu, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Thêm tên của tập tài liệu cho mỗi tên tệp. Bao gồm thông tin này có thể giúp người dùng xác định các tệp trong một số dạng xem của thư viện, đặc biệt là nếu thư viện chứa nhiều hơn một loại của tập tài liệu.

 9. Trong phần Cột chia sẻ , hãy chọn các cột bạn muốn mỗi loại nội dung trong tập tài liệu để chia sẻ.

  Chia sẻ cột là dạng chỉ đọc cho tài liệu trong tập tài liệu, và họ có thể chỉnh sửa chỉ cho tập tài liệu vào đó. Khi thay đổi được thực hiện theo các giá trị của cột được chia sẻ cho tập tài liệu, các bản Cập Nhật sẽ được đồng bộ các giá trị cột được chia sẻ cho tài liệu trong tập hợp.

 10. Trong phần Cột trang Chào mừng , hãy xác định cột nào bạn muốn hiển thị trên trang Chào mừng cho tập tài liệu.

 11. Trong phần Trang Chào mừng, bấm Tùy chỉnh Trang Chào mừng để tùy chỉnh hình thức của Trang Chào mừng hiển thị tới người dùng cho từng phiên bản của Tập Tài liệu.

 12. Nếu bạn muốn áp dụng những thay đổi Trang Chào mừng này cho bất kỳ Tập Tài liệu nào kế thừa từ Tập Tài liệu này, hãy chọn hộp kiểm kế bên Nâng cấp Trang Chào mừng của những Tập Tài liệu kế thừa từ kiểu nội dung này.

 13. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , xác định xem bạn muốn cập nhật bất kỳ kiểu nội dung kế thừa từ tập tài liệu này với các thay đổi bạn đã thực hiện.

 14. Bấm OK.

Sau khi bạn tạo và cấu hình một kiểu nội dung Tập Tài liệu, bạn phải thêm kiểu đó vào thư viện nơi bạn muốn những người dùng tạo Tập Tài liệu của họ.

Đầu trang

Các tác vụ liên quan

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×