Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí. Dùng hàm này cho các ứng dụng bảo đảm chất lượng. Ví dụ, dùng hàm CRITBINOM để xác định số lượng bộ phận bị hỏng lớn nhất được cho phép để chạy dây chuyền lắp ráp mà không từ chối toàn bộ lô hàng.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem Hàm BINOM.INV.

Cú pháp

CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

Cú pháp hàm CRITBINOM có các đối số sau đây:

  • Trials     Bắt buộc. Số phép thử Bernoulli.

  • Probability_s     Bắt buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.

  • Alpha     Bắt buộc. Giá trị tiêu chí.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu trials không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu trials < 0, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu probability_s là <= 0 hoặc probability_s => 1, hàm CRITBINOM trả về giá #NUM! .

  • Nếu alpha <= 0 hoặc alpha => 1, hàm CRITBINOM trả về giá #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

6

Số phép thử Bernoulli

0,5

Xác suất thành công của mỗi phép thử

0,75

Giá trị tiêu chí

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CRITBINOM(A2,A3,A4)

Giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí

4

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×