Trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí. Dùng hàm này cho các ứng dụng bảo đảm chất lượng. Ví dụ, dùng hàm CRITBINOM để xác định số lượng bộ phận bị hỏng lớn nhất được cho phép để chạy dây chuyền lắp ráp mà không từ chối toàn bộ lô hàng.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem Hàm BINOM.INV.

Cú pháp

CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

Cú pháp hàm CRITBINOM có các đối số sau đây:

  • Trials     Bắt buộc. Số phép thử Bernoulli.

  • Probability_s     Bắt buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.

  • Alpha     Bắt buộc. Giá trị tiêu chí.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu trials không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu trials < 0, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu probability_s giá <= 0 hoặc probability_s => 1, CRITBINOM sẽ trả về giá trị #NUM! .

  • Nếu alpha <= 0 hoặc alpha => 1, CRITBINOM sẽ trả về giá trị #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

6

Số phép thử Bernoulli

0,5

Xác suất thành công của mỗi phép thử

0,75

Giá trị tiêu chí

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CRITBINOM(A2,A3,A4)

Giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí

4

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×