Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CSC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về cosec của một góc được tính bằng radian.

Cú pháp

CSC(number)

Cú pháp hàm CSC có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc.

Chú thích

  • Giá trị tuyệt đối của Number phải nhỏ hơn 2^27.

  • Nếu Number nằm ngoài mức giới hạn, CSC sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Number không có giá trị số, CSC sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • CSC(n) bằng 1/SIN(n).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CSC(15)

Trả về cosec của 15 (1,538).

1,538

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×