Bỏ qua để tới nội dung chính

CSCH (Hàm CSCH)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CSCH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về cosec hyperbolic của một góc được tính bằng radian.

Cú pháp

CSCH(number)

Cú pháp hàm CSCH có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc.

Chú thích

  • Giá trị tuyệt đối của Number phải nhỏ hơn 2^27.

  • Nếu Number nằm ngoài mức giới hạn, CSCH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Number không có giá trị số, CSCH sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CSCH(1.5)

Trả về cosec hyperbolic của 1,5 (0,4696).

0,4696

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×