Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CSCH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về cosec hyperbolic của một góc được tính bằng radian.

Cú pháp

CSCH(number)

Cú pháp hàm CSCH có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc.

Chú thích

  • Giá trị tuyệt đối của Number phải nhỏ hơn 2^27.

  • Nếu Number nằm ngoài mức giới hạn, CSCH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Number không có giá trị số, CSCH sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CSCH(1.5)

Trả về cosec hyperbolic của 1,5 (0,4696).

0,4696

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×