CUMIPMT (Hàm CUMIPMT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng Cumipmt  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số tiền lãi dồn tích trả cho khoản vay từ kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng.

Cú pháp

CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

Cú pháp hàm CUMIPMT có các đối số sau đây:

 • Rate    Bắt buộc. Lãi suất.

 • Nper    Bắt buộc. Tổng số kỳ thanh toán.

 • Pv    Bắt buộc. Giá trị hiện tại.

 • Start_period    Bắt buộc. Kỳ đầu tiên trong tính toán này. Các kỳ thanh toán được đánh số bắt đầu từ 1.

 • End_period    Bắt buộc. Kỳ cuối cùng trong tính toán này.

 • Type    Bắt buộc. Thời hạn thanh toán.

Type

Thời hạn

0 (không)

Thanh toán cuối kỳ

1

Thanh toán đầu kỳ

Chú thích

 • Hãy đảm bảo là bạn dùng đơn vị nhất quán để xác định rate và nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng cho khoản vay bốn năm với lãi suất hàng năm 10 phần trăm, hãy dùng 10%/12 cho rate và 4*12 cho nper. Nếu bạn thanh toán hàng năm cho cùng khoản vay đó, hãy sử dụng 10% cho rate và 4 cho nper.

 • Nếu rate ≤ 0, nper ≤ 0 hoặc pv ≤ 0, hàm CUMIPMT trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu start_period < 1, end_period < 1 hoặc start_period > end_period, hàm CUMIPMT trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu type là bất kỳ số nào khác 0 hoặc 1, hàm CUMIPMT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,09

Lãi suất hàng năm

25

Số năm của khoản vay

125000

Giá trị hiện tại

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CUMIPMT(A2/12,A3*12,A4,13,24,0)

Tổng lãi trả trong năm thanh toán thứ hai, từ kỳ 13 đến kỳ 24

-11135,23213

=CUMIPMT(A2/12,A3*12,A4,1,1,0)

Lãi trả trong một lần thanh toán trong tháng thứ nhất

-937,5

Lưu ý: 

 • Chia lãi suất cho 12 để có lãi suất hàng tháng. Nhân số năm trả lãi với 12 để có số lần thanh toán.

 • Trong Excel dành cho web, để xem kết quả theo định dạng thích hợp, hãy chọn ô đó, rồi trên tab trang đầu, trong nhóm số, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh định dạng số, rồi bấm chung.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×