SharePoint mục và thư viện được thiết kế để sắp xếp các tệp và tài liệu của bạn. Tuy nhiên, hiện không có cách nào để sao chép hoặc di chuyển tệp trực tiếp giữa các thư viện và với các phiên bản trước của SharePoint, nếu bạn di chuyển một tệp vào một thư mục, sẽ rất khó để quay lại. Việc sử dụng Đồng bộ có thể đơn giản hóa việc sao chép hoặc di chuyển tệp giữa các thư mục, thư viện hoặc thậm chí là các site.

Thận trọng: Việc sử dụng tính năng đồng bộ và sao chép giữa các thư viện không phải lúc nào cũng bảo vệ lịch sử của một tệp. Nếu bạn di chuyển tệp trong thư viện, lịch sử của bạn sẽ theo dõi nếu bạn đang sử dụng lập phiên bản. Tuy nhiên, bản sao đã đồng bộ sẽ không có lập phiên bản. Nếu bạn di chuyển tệp sang thư viện khác, tệp đó sẽ chỉ được tải xuống phiên bản mới nhất.

Đồng bộ và di chuyển hoặc sao chép tệp

Quy trình này sẽ di chuyển hoặc sao chép các tệp trên máy tính của bạn giữa hai thư mục đã đồng bộ. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tệp và thư mục (kết hợp là ok) để sao chép hoặc di chuyển.

  1. Mở thư viện tài liệu mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép tệp từ đó.

  2. Chuyển các bước được đánh số thành danh sách dấu đầu dòng bằng cách đặt con trỏ sau thẻ steps. Trong Trình kiểm tra Thuộc tính, thả xuống danh sách lớp, sau đó bấm dấu đầu dòng.

Câu này giới thiệu danh sách dấu đầu dòng.

  • Mục Danh sách 1.

  • Thêm mục danh sách khác bằng cách đặt con trỏ trước thẻ /mục danh sách, sau đó nhấn Enter.

  • Chuyển danh sách dấu đầu dòng thành danh sách đánh số bằng cách đặt con chạy sau thẻ danh sách. Trong Trình kiểm tra Thuộc tính, thả xuống danh sách lớp, sau đó bấm theo thứ tự.

Để tạo một bảng có đầu trang, hãy bấm Bảng > Chèn.

Hàng bảng

Hàng bảng

Hàng bảng

Hàng bảng

Dưới đây là cảnh báo "mẹo".

Mẹo: Khách hàng thích mẹo vặt. Khi bạn muốn chia sẻ một mẹo hay, hãy thêm nó.

Đầu đề mức hai

Để tạo đầu đề mức hai, thêm một phần ghi thẻ sau thẻ /content của phần mẹ, rồi thêm một thẻ phần vào thẻ các phần.

Để thêm mức đầu đề khác của cùng một mức, hãy thêm một phần sau thẻ /section cuối.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều này?

Ở đây bạn có thể thêm các cách khác nhau để đáp ứng mục tiêu (cho 80% số người, nhưng không phải các trường hợp cá biệt).

  1. Bước 1.

  2. Bước 2.

Hoặc bạn có thể thêm vào các bước bổ sung hữu ích. Nếu các bước bổ sung hữu ích này hướng đến những mục tiêu riêng, hãy nối kết đến các bài viết về những mục tiêu đó.

Hoặc bạn có thể đề cập đến từ khóa, các từ lóng phổ biến thường ngăn chặn người đọc thành công.

Nếu cần, bạn có thể thêm một bảng. Nhưng trước tiên, hãy chắc chắn tất cả các thông tin trong bảng phù hợp với mục tiêu của khách hàng.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×