Tính năng nhóm tập hợp lại với nhau như các mục hoặc tài liệu dựa trên một giá trị cột. Khi bạn nhóm một dạng xem, nó chỉ sắp xếp lại cách hiển thị dữ liệu; Tính năng này không thêm hoặc loại bỏ nội dung khỏi dạng xem.

Bạn có thể chọn chỉ hiển thị đầu đề nhóm hoặc bung rộng lựa chọn để hiển thị tất cả các mục hoặc tài liệu dưới đầu đề nhóm.

Có hai cách để nhóm một dạng xem:

Nhóm nhanh trong danh sách hoặc thư viện SharePoint bạn

TrongSharePoint trong Microsoft 365 vàSharePoint Server 2019, bạn có thể nhóm theo một cột duy nhất bằng cách chọn tiêu đề cột đó, rồi chọn Nhóm theo [tên cột].

Tùy chọn Nhóm trên menu tiêu đề cột

SharePoint chọn trước cột, rồi nhóm tất cả các dữ liệu theo sự khác biệt trong dữ liệu của cột đó. Để hoàn tác nhóm, hãy chọn tiêu đề cột, rồi chọn lại Nhóm theo.  

Nếu cột chứa một trong các kiểu dữ liệu sau, thì không thể nhóm dữ liệu

 • Nhiều dòng văn bản

 • Lựachọn , trong đó cho phép nhiều giá trị

 • Siêu kết nối

 • Hình ảnh

Nhóm các mục hoặc tài liệu trong một dạng xem

Khi bạn tạo hoặc sửa một dạng xem, bạn có thể xác định việc nhóm trên một hoặc hai cột. Bạn cũng có thể kết hợp nhóm với bộ lọc hoặc sắp xếp, nếu muốn.

Nếu bạn không cần tạo dạng xem mới, mà chỉ muốn sửa dạng xem hiện có mà bạn đang xem, hãy chuyển sang bước 3. 

 1. Chọn Tùy chọn xem > Lưu dạng xem dưới dạng.

 2. Đặt tên cho dạng xem và chọn xem bạn muốn dạng xem đó công khai hay không—để người dùng khác trong danh sách hoặc thư viện này cũng có thể xem dạng xem.

 3. Chọn Tùy chọn dạng xem > Chỉnh sửa dạng xem hiện tại.

  Menu tùy chọn Dạng xem với sửa dạng xem hiện tại được tô sáng
 4. Cuộn xuống dưới và bung rộng Nhóm Theo. Trong mục Nhóm Theo, bên dưới Nhóm đầu tiên theo cột,hãy mở danh sách và chọn tên cột. 

  Chọn một hoặc hai cột để nhóm theo
 5. Bấm Hiện nhóm theo thứ tự tăng dần hoặc Hiện nhóm theo thứ tự giảm dần.

 6. Nếu bạn cũng muốn nhóm theo một cột khác, bên dưới Sau đó nhóm theo cột, chọn một tên cột khác. Sau đó, chọn giữa thứ tự tăng dần và thứ tự giảm dần.

 7. Cuộn lên đầu hoặc cuối trang và chọn OK.

  Danh sách của bạn được hiển thị cùng với tính năng nhóm được áp dụng. 

Lưu ý: Khi nhóm theo các trường Siêu dữ liệu được Quản lý, việc sử dụng nhiều trường Siêu dữ liệu được Quản lý trong nhóm có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất khi tải trang cho dạng xem thư viện nơi tính năng nhóm được bật. (Ví dụ: Cột 1 và Cột 2 đều là các trường Siêu dữ liệu được Quản lý. Trước tiên, bạn nhóm theo Cột 1, rồi theo Cột 2. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của trang).

Sắp xếp, lọc và nhóm dạng xem

Bạn có thể kết hợp nhóm với sắp xếp và lọc dữ liệu của mình. Tốt nhất bạn nên chọn cột bạn muốn nhóm theo, rồi thiết lập lọc và sắp xếp. Khi bạn thiết lập nhóm, bạn xác định thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, vì vậy không cần phải tạo sắp xếp trên cùng một trường. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tạo một bộ lọc trên các nhóm của bạn để thu hẹp số lượng nhóm.

Để tìm hiểu cách sắp xếp dạng xem, hãy xem Dùng sắp xếp để sửa đổi dạng SharePoint dạng xem.

Để tìm hiểu cách lọc dạng xem, hãy xem mục Sử dụng tính năng lọc để sửa đổi dạng xem SharePoint dạng xem.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm SharePoint, OS và các phiên bản trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Nhóm các mục hoặc tài liệu trong một dạng xem

Khi bạn tạo hoặc sửa một dạng xem, bạn có thể xác định việc nhóm trên một hoặc hai cột. Bạn cũng có thể kết hợp nhóm với bộ lọc hoặc sắp xếp.

Nếu bạn không cần tạo dạng xem mới, mà chỉ muốn sửa dạng xem hiện có mà bạn đang xem, hãy chuyển sang bước 3. 

 1. Với danh sách hoặc thư viện đã mở, chọn tab Thư viện, rồi chọn Tạo Dạng xem.

  Nút Tạo dạng xem của Thư viện SharePoint trên dải băng.

 2. Điền vào các trường để mô tả dạng xem bạn đang tạo.

 3. Chọn tab Thư viện, rồi chọn Sửa đổi Dạng xem.

  SharePoint chọn sửa đổi dạng xem trong tab Thư viện Dải băng Trực tuyến
 4. Cuộn xuống dưới và bung rộng Nhóm Theo. Trong mục Nhóm Theo, bên dưới Nhóm đầu tiên theo cột,hãy mở danh sách và chọn tên cột. 

  Chọn một hoặc hai cột để nhóm theo
 5. Bấm Hiện nhóm theo thứ tự tăng dần hoặc Hiện nhóm theo thứ tự giảm dần.

 6. Nếu bạn cũng muốn nhóm theo một cột khác, bên dưới Sau đó nhóm theo cột, chọn một tên cột khác. Sau đó, chọn giữa thứ tự tăng dần và thứ tự giảm dần.

 7. Cuộn lên đầu hoặc cuối trang và chọn OK.

  Danh sách của bạn được hiển thị cùng với tính năng nhóm được áp dụng. 

Lưu ý: Khi nhóm theo các trường Siêu dữ liệu được Quản lý, việc sử dụng nhiều trường Siêu dữ liệu được Quản lý trong nhóm có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tải các trang cho dạng xem thư viện nơi tính năng nhóm được bật. (Ví dụ: Cột 1 và Cột 2 đều là các trường Siêu dữ liệu được Quản lý. Trước tiên, bạn nhóm theo Cột 1, rồi theo Cột 2. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của trang).

Sắp xếp, lọc và nhóm

Bạn có thể kết hợp nhóm với sắp xếp và lọc dữ liệu của mình. Tốt nhất là trước hết hãy chọn cột bạn muốn nhóm theo, rồi thiết lập lọc và sắp xếp. Khi bạn thiết lập nhóm, bạn xác định thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, vì vậy không cần phải tạo sắp xếp trên cùng một trường. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tạo một bộ lọc trên các nhóm của bạn để thu hẹp số lượng nhóm.

Để tìm hiểu cách sắp xếp dạng xem, hãy xem Dùng sắp xếp để sửa đổi dạng SharePoint dạng xem.

Để tìm hiểu cách lọc dạng xem, hãy xem mục Sử dụng tính năng lọc để sửa đổi dạng xem SharePoint dạng xem.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm các SharePoint, hệ điều hành và phiên bản trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×