Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Truy nhập ngoại tuyến không sẵn dùng trong ứng dụng Outlook trên web.

Outlook trên Web Beta

Bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản Outlook trên web của mình khi đang ngoại tuyến trong Outlook for Windows hoặc Máy Mac, ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động hoặc các ứng dụng email khác hỗ trợ sử dụng ngoại tuyến trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Truy nhập ngoại tuyến cho phép bạn Outlook trên web trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn khi không kết nối internet. Sau khi bạn đã bật truy nhập ngoại tuyến, Outlook trên web hoạt động ở chế độ ngoại tuyến nếu cần tùy thuộc vào kết nối mạng của bạn. Khi bạn trực tuyến, máy Outlook trên web động cập nhật thông tin ngoại tuyến. Để sử dụng truy nhập ngoại tuyến, bạn cần tối thiểu Internet Explorer 10, Safari 5 hoặc Chrome 24.

Outlook trên web

Tôi có thể làm gì ở chế độ ngoại tuyến?

Hầu hết các tác vụ mà bạn có thể thực hiện trực tuyến đều có khi bạn ở chế độ ngoại tuyến. Các tác vụ mà bạn có thể thực hiện trong khi ngoại tuyến bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Đọc và trả lời thư

 • Gửi thư mới

 • Xem và chỉnh sửa lịch của bạn

 • Trả lời yêu cầu họp

 • Xem và chỉnh sửa các liên hệ của bạn

Nếu bạn cố thực hiện một thao tác không sẵn dùng ở chế độ ngoại tuyến, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo lỗi hoặc những gì bạn đã thực hiện sẽ trở về như cũ. Bất kỳ điều gì mà bạn thực hiện trong khi ngoại tuyến đều sẽ được tải lên máy chủ khi bạn nối mạng lại.

Làm thế nào để tôi bật hoặc tắt truy nhập ngoại tuyến?

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt >đặt Ngoại tuyến.

 3. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Bật truy nhập ngoại tuyến.

 4. Chọn OK.

Khi bạn bật truy nhập ngoại tuyến trong một số trình duyệt, bạn có thể nhìn thấy một thông báo cảnh báo bạn rằng website đang yêu cầu dung lượng trên ổ đĩa của bạn. Để có trải nghiệm ngoại tuyến tốt nhất, hãy chấp nhận yêu cầu về dung lượng.

Cảnh báo: Bạn không nên bật truy nhập ngoại tuyến trên máy mà bạn chia sẻ với người khác.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Truy nhập ngoại tuyến có thể không làm cho tất cả các email và thông tin lịch đều sẵn dùng ở chế độ ngoại tuyến. Một số tính năng sẵn dùng và hạn chế là:

  • Thư trong những ngày gần đây. Các thư mục được hỗ trợ bao gồm Hộp thư đến, Thư nháp và bất kỳ thư mục nào được xem trong một vài ngày gần đây, lên tới 20 thư mục. Nếu bạn đã xem trên 20 thư mục trong vài ngày gần đây, 18 thư mục cộng với Hộp thư đến và Thư nháp sẽ được hiển thị.

  • Trong mỗi thư mục hiển thị ngoại tuyến, bạn sẽ thấy nội dung của ba ngày hoặc 150 mục, tùy cái nào lớn hơn.

  • Các phần đính kèm không được hiển thị khi ở chế độ ngoại tuyến.

  • Một bộ thông báo nhắc lịch sắp tới hạn chế. Nếu bạn ở chế độ ngoại tuyến trong một thời gian dài, các thông báo nhắc lịch sẽ ngừng hoạt động cho đến khi bạn nối mạng và Outlook trên web có thể tải về phần thông tin hiện tại.

  • Chỉ có Lịch chính của bạn mới hiển thị ngoại tuyến.

  • Tất cả các mục trong thư mục Liên hệ cùng với bất kỳ người nào mà bạn thường xuyên email và bất kỳ ai mà gần đây bạn đã gửi email.

  • Truy nhập ngoại tuyến không bao gồm các thư mục được lưu trữ, thư mục Nhóm, tác vụ hoặc Mục yêu thích.

  • Bạn không thể tìm kiếm hoặc sắp xếp các mục trong hộp thư khi ngoại tuyến và các bộ lọc dựng sẵn sẽ không hoạt động khi bạn ở chế độ ngoại tuyến.

 • Bạn phải cho phép truy nhập ngoại tuyến trên mỗi máy tính mà bạn muốn dùng Outlook trên web khi không kết nối mạng.

 • Truy nhập ngoại tuyến với Outlook trên web được thiết kế dành cho những máy tính xách tay chẳng hạn như máy tính xách tay và máy tính xách tay cỡ nhỏ. Không thể bật chế độ này trong các trình duyệt trên các thiết bị nhỏ hơn chẳng hạn như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

 • Trình duyệt web của bạn quyết định vị trí lưu trữ thông tin ngoại tuyến trên máy tính và mức dung lượng mà thông tin có thể sử dụng. Nếu thông tin ngoại tuyến vượt quá dung lượng đã được dành sẵn, thì bạn có thể được nhắc tăng dung lượng này. Nếu không thể tăng dung lượng, sẽ có ít thông tin sẵn dùng hơn khi bạn ở chế độ ngoại tuyến.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×