Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể ngừng đồng bộ một thư mục dùng chung trong khi bạn đang sử dụng nó, hoặc từ thanh khởi động.

Dừng đồng bộ hóa trong khi bạn đang sử dụng một thư mục dùng chung

Bấm ngừng đồng bộ thư mục chia sẻ tên trong ngăn Tác vụ đồng bộ hóa .

Lưu ý: Hành động này ảnh hưởng đến chỉ máy tính mà bạn chọn tùy chọn. Nếu bạn muốn ngừng đồng bộ hóa cho thư mục dùng chung trên tất cả các máy tính mà bạn có tài khoản của bạn, bạn phải chọn một tùy chọn xóa như được mô tả dưới đây.

Dừng đồng bộ hóa từ thanh khởi động

  1. Bấm thư mục dùng chung mà bạn muốn ngừng đồng bộ.

  2. Trên trang đầu tab, hãy bấm vào mũi tên thả xuống trên nútxóa bỏ , sau đó bấm một tùy chọn xóa.

    Chi tiết

    • Xóa bỏ: thư mục chia sẻ sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn trên máy tính này. Tuy nhiên, nếu bạn đã thêm tài khoản của bạn vào một hoặc nhiều máy tính khác, thư mục chia sẻ sẽ tiếp tục được liệt kê bên dưới thể loại "Không có trên máy tính này." Nếu muốn, bạn có thể khôi phục thư mục đã xóa được chia sẻ bằng Lấy từ máy tính khác.

    • Xóa bỏ từ tất cả các máy tính: thư mục chia sẻ sẽ bị xóa khỏi tất cả các máy tính mà bạn có tài khoản của bạn. Tư cách thành viên của bạn trong thư mục dùng chung chấm dứt, trừ khi một thành viên khác lại mời bạn. Tùy chọn này sẽ hiển thị chỉ khi bạn có tài khoản của bạn trên nhiều máy tính.

    • Xóa bỏ cho tất cả các thành viên: thư mục chia sẻ sẽ bị xóa khỏi máy tính của thành viên workspace tất cả. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho người quản lý. Dùng tùy chọn này chỉ nếu bạn chắc chắn rằng tất cả thành viên không còn sử dụng thư mục chia sẻ và bất kỳ thông tin cần thiết đã được lưu trữ.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×