Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cho dù bạn cần dự báo chi phí cho năm tiếp theo hoặc dự đoán kết quả mong đợi cho một chuỗi trong một thí nghiệm khoa học, bạn có thể sử dụng Microsoft Office Excel để tự động tạo các giá trị trong tương lai dựa trên dữ liệu hiện có hoặc tự động tạo các giá trị ngoại suy dựa trên xu hướng tuyến tính hoặc các phép tính xu hướng tăng trưởng.

Bạn có thể điền một chuỗi giá trị phù hợp với một xu hướng tuyến tính đơn giản hoặc một xu hướng tăng hàm mũ bằng cách dùng núm điều khiển điền giá trị hoặc lệnh Chuỗi. Để mở rộng dữ liệu phi tuyến tính hoặc phức tạp, bạn có thể sử dụng các hàm trang tính hoặc công cụ phân tích hồi quy trong Phần bổ trợ ToolPak Phân tích.

Trong chuỗi tuyến tính, giá trị bước hoặc sự khác biệt giữa giá trị đầu tiên và giá trị tiếp theo trong chuỗi, được thêm vào giá trị bắt đầu và sau đó được thêm vào từng giá trị tiếp theo.

Vùng chọn ban đầu

Chuỗi tuyến tính mở rộng

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Để điền một chuỗi cho một xu hướng phù hợp nhất với tuyến tính, hãy làm như sau:

 1. Chọn ít nhất hai ô chứa các giá trị bắt đầu cho xu hướng.

  Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn các giá trị bắt đầu bổ sung.

 2. Kéo núm điều khiển điền theo hướng mà bạn muốn điền vào các giá trị tăng hoặc giảm giá trị.

  Ví dụ, nếu các giá trị bắt đầu được chọn trong các ô C1:E1 là 3, 5 và 8, kéo điều khiển điền sang phải để điền các giá trị xu hướng tăng dần hoặc kéo nó sang bên trái để điền với các giá trị giảm dần.

Mẹo: Để kiểm soát thủ công cách tạo chuỗi hoặc sử dụng bàn phím để điền chuỗi, hãy bấm vào lệnh Chuỗi(tab Trang đầu, nhóm Chỉnh sửa, nút Điền).

Trong chuỗi tăng trưởng, giá trị bắt đầu được nhân với giá trị bước để có giá trị tiếp theo trong chuỗi. Sản phẩm kết quả và từng sản phẩm tiếp theo sau đó được nhân với giá trị bước.

Vùng chọn ban đầu

Chuỗi tăng trưởng mở rộng

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Để điền một chuỗi cho một xu hướng tăng trưởng, hãy làm như sau:

 1. Chọn ít nhất hai ô chứa các giá trị bắt đầu cho xu hướng.

  Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn các giá trị bắt đầu bổ sung.

 2. Nhấn và giữ nút chuột phải, kéo điều khiển điền theo hướng mà bạn muốn điền các giá trị tăng hoặc giảm giá trị, nhả chuột, rồi bấm Xu hướng Tăng trưởng trên menu lối tắt.

Ví dụ, nếu các giá trị bắt đầu được chọn trong các ô C1:E1 là 3, 5 và 8, kéo điều khiển điền sang phải để điền các giá trị xu hướng tăng dần hoặc kéo nó sang bên trái để điền với các giá trị giảm dần.

Mẹo: Để kiểm soát thủ công cách tạo chuỗi hoặc sử dụng bàn phím để điền chuỗi, hãy bấm vào lệnh Chuỗi(tab Trang đầu, nhóm Chỉnh sửa, nút Điền).

Khi bấm vào lệnh Chuỗi, bạn có thể điều khiển thủ công cách tạo xu hướng tuyến tính hoặc xu hướng tăng trưởng, rồi dùng bàn phím để điền vào các giá trị.

 • Trong chuỗi tuyến tính, giá trị bắt đầu được áp dụng cho thuật toán bình phương tối thiểu (y=mx+b) để tạo chuỗi.

 • Trong chuỗi tăng trưởng, giá trị bắt đầu được áp dụng cho thuật toán đường cong hàm mũ (y=b*m^x) để tạo chuỗi.

Trong cả hai trường hợp, giá trị bước đều bị bỏ qua. Chuỗi được tạo tương đương với các giá trị mà hàm TREND hoặc hàm GROWTH trả về.

Để điền các giá trị theo cách thủ công, hãy làm như sau:

 1. Chọn ô bạn muốn bắt đầu chuỗi. Ô phải chứa giá trị đầu tiên trong chuỗi.

  Khi bạn bấm vào lệnh Chuỗi, chuỗi kết quả sẽ thay thế các giá trị được chọn ban đầu. Nếu bạn muốn lưu các giá trị gốc, hãy sao chép chúng vào một hàng hoặc cột khác, rồi tạo chuỗi bằng cách chọn các giá trị đã sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền, rồi bấm Chuỗi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để điền chuỗi xuống trang tính, hãy bấm Cột.

  • Để điền chuỗi trên toàn trang tính, bấm Hàng.

 4. Trong hộp Giá trị Bước, hãy nhập giá trị mà bạn muốn tăng chuỗi theo đó.

Loại chuỗi

Kết quả giá trị bước

Tuyến tính

Giá trị bước được thêm vào giá trị bắt đầu đầu đầu tiên, rồi thêm vào từng giá trị tiếp theo.

Gia tăng

Giá trị bắt đầu đầu tiên được nhân với giá trị bước. Sản phẩm kết quả và từng sản phẩm tiếp theo sau đó được nhân với giá trị bước.

 1. Bên dưới Loại,bấm Tuyến tính hoặc Tăng trưởng.

 2. Trong hộp Giá trị Dừng, hãy nhập giá trị mà bạn muốn dừng chuỗi tại.

Lưu ý: Nếu có nhiều giá trị bắt đầu trong chuỗi và bạn muốn Excel xu hướng, hãy chọn hộp kiểm Xu hướng.

Khi bạn có dữ liệu hiện có mà bạn muốn dự báo một xu hướng, bạn có thể tạo một xu hướng đường xu hướng một biểu đồ. Ví dụ: nếu bạn có biểu đồ trong Excel hiển thị dữ liệu doanh số cho một vài tháng đầu năm, bạn có thể thêm đường xu hướng vào biểu đồ thể hiện xu hướng chung của doanh số (tăng hoặc giảm hoặc phẳng) hoặc biểu thị xu hướng được dự báo cho các tháng tiếp theo.

Quy trình này giả định rằng bạn đã tạo biểu đồ dựa trên dữ liệu hiện có. Nếu bạn không làm như vậy, hãy xem chủ đề Tạo biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Bấm vào chuỗi dữ liệu bạn muốn thêm tên vào đó đường xu hướng hoặc trung bình di chuyển.

 3. Trên tab Bố trí, trong nhóm Phân tích, bấm vào Đường xu hướng ,rồi bấm vào loại đường xu hướng hồi quy hoặc trung bình di chuyển bạn muốn.

 4. Để thiết lập các tùy chọn và định dạng đường xu hướng hồi quy hoặc trung bình di chuyển, hãy bấm chuột phải vào đường xu hướng, rồi bấm định dạng Đường xu hướng trên menu lối tắt.

 5. Chọn các tùy chọn đường xu hướng, đường xu hướng và các hiệu ứng mà bạn muốn.

  • Nếu bạn chọn Đa thức, hãy nhập vào hộp Thứ tự, biến số độc lập cao nhất trong hộp Thứ tự.

  • Nếu bạn chọn Trung bình Dichuyển, hãy nhập số kỳ hạn được dùng để tính trung bình di chuyển vào trong hộp Khoảng thời gian.

Lưu ý: 

 • Hộp Chuỗi Dựa trên liệt kê tất cả các chuỗi dữ liệu trong biểu đồ hỗ trợ đường xu hướng. Để thêm đường xu hướng vào một chuỗi khác, hãy bấm vào tên trong hộp, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

 • Nếu bạn thêm trung bình di chuyển vào biểu đồ xy (phân tán), thì trung bình di chuyển được dựa trên thứ tự của các giá trị x được vẽ trên biểu đồ. Để có được kết quả mong muốn, bạn có thể cần sắp xếp các giá trị x trước khi thêm trung bình di chuyển.

Quan trọng: Bắt đầu từ Excel 2005, Excel chỉnh cách tính toán giá trị R2 cho đường xu hướng tuyến tính trên biểu đồ có giao cắt đường xu hướng được đặt là không (0). Điều chỉnh này sửa các phép tính tạo ra giá trị R2không chính xác và căn chỉnh tính toán R2 với hàm LINEST. Kết quả là bạn có thể thấy các giá trị R2 khác nhau hiển thị trên biểu đồ đã được tạo trước đó trong các phiên bản Excel trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Những thay đổi đối với tính toán nội bộ của đường xu hướng tuyến tính trong biểu đồ. 

Khi bạn cần thực hiện phân tích hồi quy phức tạp hơn — bao gồm việc tính toán và vẽ các số dư — bạn có thể dùng công cụ phân tích hồi quy trong Bổ trợ ToolPak Phân tích. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải ToolPak Phân tích .

Trong Excel dành cho web, bạn có thể chiếu các giá trị trong một chuỗi bằng cách sử dụng các hàm trang tính hoặc bạn có thể bấm và kéo điều khiển điền để tạo một xu hướng tuyến tính bao hàm các số. Nhưng bạn không thể tạo ra một xu hướng tăng trưởng bằng cách sử dụng điều khiển điền.

Đây là cách bạn sử dụng điều khiển điền để tạo xu hướng tuyến tính gồm các số trong Excel dành cho web:

 1. Chọn ít nhất hai ô chứa các giá trị bắt đầu cho xu hướng.

  Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn các giá trị bắt đầu bổ sung.

 2. Kéo núm điều khiển điền theo hướng mà bạn muốn điền vào các giá trị tăng hoặc giảm giá trị.

  Điền một chuỗi tuyến tính

Sử dụng hàm FORECAST    Hàm FORECAST tính toán hoặc dự đoán một giá trị tương lai bằng cách dùng các giá trị hiện có. Giá trị được dự đoán là một giá trị y cho một giá trị x đã biết. Giá trị đã biết là các giá trị x và giá trị y hiện có, giá trị mới được dự đoán bằng cách dùng hồi quy tuyến tính. Bạn có thể dùng hàm này để dự đoán doanh số, các yêu cầu hàng tồn kho và xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Dùng hàm TREND hoặc hàm GROWTH    Các hàm TREND và GROWTH có thể thừa hưởng các giá trị ytrong tương lai mà mở rộng đường thẳng hoặc đường cong hàm mũ mô tả đúng nhất dữ liệu hiện có. Chúng cũng có thể chỉ trả về các giá trị ydựa trên các giá trị x-đã biết cho đường phù hợp nhất hoặc đường cong. Để vẽ một đường thẳng hoặc đường cong mô tả dữ liệu hiện có, hãy dùng các giá trị x-values và y-mà hàm TREND hoặc GROWTH trả về.

Dùng hàm LINEST hoặc hàm LOGEST    Bạn có thể dùng hàm LINEST hoặc LOGEST để tính toán đường thẳng hoặc đường cong hàm mũ từ dữ liệu hiện có. Hàm LINEST và hàm LOGEST trả về các thống kê hồi quy khác nhau, bao gồm độ dốc và giao cắt của đường phù hợp nhất.

Bảng sau đây chứa các nối kết đến thông tin thêm về các hàm trang tính này.

Hàm

Mô tả

FORECAST

Project trị

TREND

Project giá trị khớp với đường xu hướng thẳng

GROWTH

Project giá trị phù hợp với đường cong hàm mũ

LINEST

Tính toán đường thẳng từ dữ liệu hiện có

LOGEST

Tính toán đường cong hàm mũ từ dữ liệu hiện có

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×