We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office InfoPath đi kèm với năm mẫu biểu mẫu mẫu mà bạn có thể sử dụng như là, tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn, hoặc xem lại phát triển thiết kế và bố trí các ý tưởng cho mẫu biểu mẫu của riêng bạn. Ba trong số các mẫu biểu mẫu mẫu có mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Bảng sau đây liệt kê các năm mẫu biểu mẫu mẫu đi kèm với InfoPath.

Name

Type

Dùng để

Theo dõi Tài nguyên

Mẫu biểu mẫu

Theo dõi chi tiết và vị trí của tài nguyên doanh nghiệp, chẳng hạn như thiết bị máy tính.

Báo cáo chi phí

Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Theo dõi và gửi chi phí được phát sinh trong cùng một tiền tệ.

Chương trình họp

Mẫu biểu mẫu

Sắp xếp và tóm tắt cuộc họp doanh nghiệp. Sử dụng mẫu biểu mẫu này vào danh sách các mục chương trình họp, và ghi biên bản cuộc họp, quyết định và mục hành động.

Báo cáo trạng thái

Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Theo dõi tiến độ và các vấn đề cho một thành viên nhóm dự án và gán. Báo cáo trạng thái cá nhân có thể được kết hợp thành một báo cáo đơn sao cho người quản lý có thể tạo một, báo cáo trạng thái hoàn chỉnh cho nhóm của họ.

Yêu cầu du lịch

Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Yêu cầu tổ chức du lịch, chẳng hạn như chuyến bay và phòng khách sạn, cho một chuyến.

Tùy chỉnh mẫu biểu mẫu mẫu

  1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

  2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu, bấm tùy chỉnh mẫu.

  3. Bên dưới tùy chỉnh mẫu, bấm đúp vào mẫu biểu mẫu mà bạn muốn tùy chỉnh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×