Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có! Bây giờ bạn có khả năng thêm và chỉnh sửa liên hệ ngay từ Outlook trên Android. Xem
bài đăng blog này để biết thêm thông tin.

Để tạo một liên hệ mới trong Outlook, chỉ cần đi đến tab Tìm kiếm, rồi nhấn vào tạo + trong phần đầu mối liên hệ . Bạn cũng có thể thêm một liên hệ mới trực tiếp từ thư hoặc sự kiện bằng cách gõ nhẹ vào tên của một người rồi sau đó gõ nhẹ Thêm liên hệ. Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm và thêm các liên hệ từ danh bạ công ty của bạn.

Sau khi bạn đã thêm một liên hệ, bạn có thể chỉnh sửa thông tin của họ bằng cách mở liên hệ và gõ nhẹ nút sửa . Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong Outlook for Android sẽ được đồng bộ và sẵn dùng trên tất cả các phiên bản của Outlook.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×