Khi bạn đăng nhập vào Microsoft Lync 2010 trên iPad, bạn sẽ thấy danh sách Liên hệ của mình. Danh sách Liên hệ của bạn là danh sách các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè mà bạn giao tiếp thường xuyên nhất.

Bạn muốn làm gì?

Xem danh sách Liên hệ Lync

Các liên hệ Lync trên thiết bị di động của bạn Danh sách liên hệ là các liên hệ giống nhau trong danh sách Liên hệ Của Microsoft Lync 2010 trên máy tính của bạn.

Để xem danh sách Liên hệ Lync của bạn, hãy làm như sau:

  • nhẹ Liên hệ rồi gõ nhẹ tab Lync .

Xem liên hệ theo nhóm

Để xem các liên hệ của bạn theo nhóm, hãy làm như sau:

  1. nhẹ Liên hệ, sau đó gõ nhẹ tab Lync .

  2. Khi bạn nhìn thấy danh sách các nhóm, hãy gõ nhẹ vào bất kỳ tên nào của nhóm để bung rộng nhóm và tìm liên hệ mà bạn đang tìm kiếm.

Xem Liên hệ đã ghim

Khi bạn ghim một liên hệ bằng Lync 2010 trên máy tính của mình, bạn cũng có thể thấy các Liên hệ đã ghim đó trên Lync iPad.

  1. Để xem Liên hệ đã ghim, gõ nhẹ Liên hệ và sau đó gõ nhẹ tab Lync .

Nhóm đầu tiên được liệt kê là Liên hệ đã ghim của bạn. Gõ nhẹ vào tên của nhóm để bung rộng nhóm và xem các liên hệ trong nhóm.

Xem các liên hệ được liên kết

Lync có thể hiển thị thông tin hiện diện cho các liên hệ sử dụng các dịch vụ email chẳng hạn như dịch vụ mạng Windows Live của các dịch vụ Internet (bao gồm MSN và Hotmail), AOL® và Yahoo!®, và những người đã được gia nhập Lync. Người dùng được liên kết (người dùng bên ngoài công ty của bạn) có thể thực hiện các hoạt động như chia sẻ thông tin hiện diện và thực hiện cuộc gọi Lync.

Để xem liên hệ được liên kết, gõ nhẹ Liên hệ và từ tab Lync , bắt đầu nhập địa chỉ email của một người vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ xuất hiện bên dưới hộp.

  1. Khi bạn tìm thấy liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, hãy gõ nhẹ vào địa chỉ email của liên hệ đó để xem thông tin liên hệ của họ.

Lưu ý:  Một số người dùng có tài khoản email với một dịch vụ không được liên kết với Lync. Mặc dù bạn có thể thêm những người dùng này vào danh sách Liên hệ của bạn theo cùng cách mà bạn thêm người dùng được liên kết, bạn sẽ không nhìn thấy thông tin hiện diện.

Đầu trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×