Khi bạn đăng nhập vào Microsoft Lync 2010 trên thiết bị di động, bạn sẽ thấy danh sách Liên hệ của mình. Danh sách Liên hệ của bạn là danh sách các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè mà bạn giao tiếp thường xuyên nhất.

Bạn muốn làm gì?

Xem danh sách Liên hệ Lync

Các liên hệ Lync trên thiết bị di động của bạn Danh sách liên hệ là các liên hệ giống nhau trong danh sách Liên hệ Của Microsoft Lync 2010 trên máy tính của bạn.

  • Để xem danh sách Liên hệ Lync của bạn, gõ nhẹ Liên hệ.

Xem liên hệ theo nhóm

Cùng các nhóm mà bạn đã thiết lập trong danh sách Liên hệ Microsoft Lync 2010 trên máy tính của bạn cũng xuất hiện trên thiết bị di động của bạn. Để xem các liên hệ trong nhóm liên hệ của bạn, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào Liên hệ.

  2. Gõ nhẹ vào bất kỳ tên nhóm nào để bung rộng nhóm, sau đó tìm liên hệ mà bạn đang tìm kiếm.

Xem các liên hệ đã ghim

Khi bạn ghim một liên hệ bằng Lync 2010 trên máy tính, bạn cũng có thể thấy các Liên hệ đã ghim đó trên thiết bị di động của bạn trong một nhóm có tên là Liên hệ đã ghim. Để xem các liên hệ đã ghim của bạn, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào Liên hệ. Nhóm đầu tiên được liệt kê là Liên hệ đã ghim của bạn.

  2. nhẹ vào Ghim liên hệ để bung rộng nhóm và xem các liên hệ trong nhóm.

Xem các liên hệ được liên kết

Nếu người quản trị của bạn đã cho phép kết nối IM công cộng (PIC) sẵn dùng trên mạng của bạn, bạn có thể liên lạc với người dùng IM trên các chương trình nhắn tin tức thời, chẳng hạn như mạng Windows Live của các dịch vụ Internet (bao gồm MSN và Hotmail), AOL® và Yahoo!®. Người dùng được liên kết (người dùng bên ngoài công ty bạn nhưng được kết nối với công ty của bạn) có thể thực hiện các hoạt động như chia sẻ thông tin và thực hiện cuộc gọi Lync.

  1. Để xem một liên hệ được liên kết, từ màn hình Liên hệ, hãy nhấn nút Menu , rồi gõ nhẹ Tìm kiếm. Bắt đầu nhập địa chỉ email của một người vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ xuất hiện bên dưới hộp.

  2. Khi bạn tìm thấy liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, hãy gõ nhẹ vào địa chỉ email của liên hệ đó để xem thông tin liên hệ của họ.

Lưu ý:  Một số người dùng có tài khoản email với một dịch vụ không được liên kết với Lync. Mặc dù bạn có thể thêm những người dùng này vào danh sách Liên hệ của mình giống như cách bạn thêm người dùng được liên kết, bạn sẽ không nhìn thấy thông tin hiện diện.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×