Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DATEVALUE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm DATEVALUE chuyển đổi ngày được lưu trữ ở dạng văn bản sang số sê-ri mà Excel công nhận là ngày tháng. Ví dụ, công thức =DATEVALUE("01/01/08") trả về 39448, số sê-ri của ngày 01/01/2008. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thiết đặt ngày hệ thống trong máy tính của bạn có thể dẫn đến kết quả của hàm DATEVALUE khác với ví dụ này

Hàm DATEVALUE hữu ích trong trường hợp trang tính chứa ngày ở định dạng văn bản mà bạn muốn lọc, sắp xếp hoặc định dạng ở dạng ngày hoặc dùng trong tính toán ngày tháng.

Để xem số sê-ri ngày tháng ở dạng ngày tháng, bạn phải áp dụng định dạng ngày cho ô. Hãy tìm các nối kết đến các thông tin thêm về hiển thị số ở dạng ngày trong phần Xem Thêm.

Cú pháp

DATEVALUE(date_text)

Cú pháp hàm DATEVALUE có các đối số sau đây:

  • Date_text    Bắt buộc. Văn bản đại diện cho ngày ở định dạng ngày của Excel, hoặc một tham chiếu đến ô chứa văn bản đại diện cho ngày ở định dạng ngày của Excel. Ví dụ: "30/01/08" hoặc "30-Jan-2008" là các chuỗi văn bản trong ngoặc kép đại diện cho ngày.

    Dùng hệ thống ngày mặc định trong Microsoft Excel cho Windows, đối số date_text phải đại diện cho ngày từ 01 Tháng 1 năm 1900 đến 31 Tháng 12 năm 9999. Hàm DATEVALUE trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu giá trị của đối số date_text nằm ngoài phạm vi này.

    Nếu phần năm của đối số date_text bị bỏ qua, hàm DATEVALUE dùng năm hiện tại từ đồng hồ dựng sẵn trong máy tính của bạn. Thông tin về thời gian trong đối số date_text bị bỏ qua.

Chú thích

  • Excel lưu trữ ngày ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

  • Hầu hết các hàm tự động chuyển giá trị ngày thành số sê-ri.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

11

3

2011

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DATEVALUE("8/22/2011")

Số sê-ri của ngày được nhập vào dưới dạng băn bản.

40777

=DATEVALUE("22 THÁNG 5, 2011")

Số sê-ri của ngày nhập vào dưới dạng băn bản.

40685

=DATEVALUE("2011/02/23")

Số sê-ri của ngày được nhập vào dưới dạng băn bản.

40597

=DATEVALUE("5 THÁNG 7")

Số sê-ri của ngày được nhập vào dưới dạng văn bản, sử dụng hệ thống ngày 1900 và giả định rằng đồng hồ tích hợp của máy tính trả về năm hiện tại là 2011.

39634

=DATEVALUE(A2 & "/" & A3 & "/" & A4)

Số sê-ri của ngày được tạo ra bằng cách kết hợp cách giá trị trong ô A2, A3 và A4.

40850

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×