Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về khấu hao của tài sản trong một kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định.

Cú pháp

DB(cost, salvage, life, period, [month])

Cú pháp hàm DB có các đối số sau đây:

 • Cost    Bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.

 • Salvage    Bắt buộc. Giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản).

 • Life    Bắt buộc. Số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).

 • Period    Bắt buộc. Kỳ mà bạn muốn tính khấu hao. Kỳ khấu hao phải dùng cùng đơn vị với tuổi thọ.

 • Month    Tùy chọn. Số tháng trong năm đầu tiên. Nếu bỏ qua đối số month, nó được giả định là 12.

Chú thích

 • Phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định sẽ tính khấu hao theo tỷ lệ cố định. Hàm DB dùng các công thức sau đây để tính toán khấu hao trong một kỳ:

  (cost - tổng số khấu hao từ các kỳ trước) * rate

  trong đó:

  rate = 1 - ((salvage / cost) ^ (1 / life)), làm tròn đến ba vị trí thập phân

 • Khấu hao cho kỳ đầu tiên và kỳ cuối cùng là trường hợp đặc biệt. Đối với kỳ đầu tiên, hàm DB dùng công thức sau:

  cost * rate * month / 12

 • Đối với kỳ cuối cùng, hàm DB dùng công thức sau:

  ((cost - tổng khấu hao từ các kỳ trước) * rate * (12 - month)) / 12

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

$1.000.000

Chi phí ban đầu

$100.000

Giá trị thu hồi

6

Vòng đời tính bằng năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DB(A2,A3,A4,1,7)

Khấu hao trong năm thứ nhất, chỉ tính trong 7 tháng

$186.083,33

=DB(A2,A3,A4,2,7)

Khấu hao trong năm thứ hai

$259.639,42

=DB(A2,A3,A4,3,7)

Khấu hao trong năm thứ ba

$176.814,44

=DB(A2,A3,A4,4,7)

Khấu hao trong năm thứ tư

$120.410,64

=DB(A2,A3,A4,5,7)

Khấu hao trong năm thứ năm

$81.999,64

=DB(A2,A3,A4,6,7)

Khấu hao trong năm thứ sáu

$55.841,76

=DB(A2,A3,A4,7,7)

Khấu hao trong năm thứ 7, chỉ tính trong 5 tháng

$15.845,10

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×