DB (Hàm DB)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về khấu hao của tài sản trong một kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định.

Cú pháp

DB(cost, salvage, life, period, [month])

Cú pháp hàm DB có các đối số sau đây:

 • Cost    Bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.

 • Salvage    Bắt buộc. Giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản).

 • Life    Bắt buộc. Số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).

 • Period    Bắt buộc. Kỳ mà bạn muốn tính khấu hao. Kỳ khấu hao phải dùng cùng đơn vị với tuổi thọ.

 • Month    Tùy chọn. Số tháng trong năm đầu tiên. Nếu bỏ qua đối số month, nó được giả định là 12.

Chú thích

 • Phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định sẽ tính khấu hao theo tỷ lệ cố định. Hàm DB dùng các công thức sau đây để tính toán khấu hao trong một kỳ:

  (cost - tổng số khấu hao từ các kỳ trước) * rate

  trong đó:

  rate = 1 - ((salvage / cost) ^ (1 / life)), làm tròn đến ba vị trí thập phân

 • Khấu hao cho kỳ đầu tiên và kỳ cuối cùng là trường hợp đặc biệt. Đối với kỳ đầu tiên, hàm DB dùng công thức sau:

  cost * rate * month / 12

 • Đối với kỳ cuối cùng, hàm DB dùng công thức sau:

  ((cost - tổng khấu hao từ các kỳ trước) * rate * (12 - month)) / 12

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

$1.000.000

Chi phí ban đầu

$100.000

Giá trị thu hồi

6

Vòng đời tính bằng năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DB(A2,A3,A4,1,7)

Khấu hao trong năm thứ nhất, chỉ tính trong 7 tháng

$186.083,33

=DB(A2,A3,A4,2,7)

Khấu hao trong năm thứ hai

$259.639,42

=DB(A2,A3,A4,3,7)

Khấu hao trong năm thứ ba

$176.814,44

=DB(A2,A3,A4,4,7)

Khấu hao trong năm thứ tư

$120.410,64

=DB(A2,A3,A4,5,7)

Khấu hao trong năm thứ năm

$81.999,64

=DB(A2,A3,A4,6,7)

Khấu hao trong năm thứ sáu

$55.841,76

=DB(A2,A3,A4,7,7)

Khấu hao trong năm thứ 7, chỉ tính trong 5 tháng

$15.845,10

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×