Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng DBCS  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm được mô tả trong chủ đề Trợ giúp này sẽ chuyển đổi các chữ có độ rộng bán phần (byte đơn) trong một chuỗi ký tự thành các ký tự có độ rộng toàn phần (byte kép). Tên của hàm (và các ký tự mà nó chuyển đổi) phụ thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ của bạn.

Đối với Tiếng Nhật, hàm này thay đổi các chữ cái Tiếng Anh có độ rộng bán phần (byte đơn) hay katakana trong một chuỗi ký tự thành các ký tự có độ rộng toàn phần (byte kép).

Cú pháp

DBCS(text)

Cú pháp của hàm DBCS có các tham đối sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản hoặc tham chiếu tới một ô có chứa văn bản mà bạn muốn thay đổi. Nếu văn bản không chứa chữ Tiếng Anh có độ rộng bán phần hay katakana nào, thì văn bản không đổi.

Ví dụ

=DBCS("EXCEL") bằng "EXCEL"

=DBCS(" Excel Excel Excel Excel") bằng " Excel Excel Excel Excel"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×