Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DDB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị khấu hao của tài sản trong kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc phương pháp khác do bạn xác định.

Cú pháp

DDB(cost, salvage, life, period, [factor])

Cú pháp hàm DDB có các đối số sau đây:

  • Cost    Bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.

  • Salvage    Bắt buộc. Giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản). Giá trị này có thể bằng 0.

  • Life    Bắt buộc. Số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).

  • Period    Bắt buộc. Kỳ mà bạn muốn tính khấu hao. Kỳ khấu hao phải dùng cùng đơn vị với tuổi thọ.

  • Factor    Tùy chọn. Tỷ lệ để giảm dần số dư. Nếu bỏ qua đối số factor, nó được giả định bằng 2 (phương pháp số dư giảm kép).

Quan trọng: Cả năm đối số đều phải là số dương.

Chú thích

  • Phương pháp số dư giảm dần kép tính khấu hao theo tỷ suất tăng dần. Khấu hao lớn nhất trong kỳ thứ nhất và giảm trong các kỳ kế tiếp. Hàm DDB dùng công thức sau đây để tính toán khấu hao trong một kỳ:

Min( (chi phí - tổng khấu hao từ những kỳ trước) * (hệ số/tuổi thọ); (chi phí - thu hồi - tổng khấu hao từ những kỳ trước) )

  • Hãy thay đổi đối số factor nếu bạn không muốn dùng phương pháp số dư giảm dần kép.

  • Hãy dùng hàm VDB nếu bạn muốn chuyển sang phương pháp khấu hao đường thẳng khi khấu hao lớn hơn cách tính toán theo số dư giảm dần.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

 

$2.400

Chi phí ban đầu

$300

Giá trị thu hồi

10

Vòng đời tính bằng năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DDB(A2,A3,A4*365,1)

Khấu hao ngày thứ nhất, dùng phương pháp số dư giảm dần kép. Factor mặc định là 2.

$1,32

=DDB(A2,A3,A4*12,1,2)

Khấu hao tháng thứ nhất.

$40,00

=DDB(A2,A3,A4,1,2)

Khấu hao năm thứ nhất.

$480,00

=DDB(A2,A3,A4,2,1.5)

Khấu hao năm thứ hai dùng factor là 1,5 thay vì phương pháp số dư giảm dần kép.

$306,00

=DDB(A2,A3,A4,10)

Khấu hao năm thứ mười. Factor mặc định là 2.

$22,12

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×