Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DEC2BIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân.

Cú pháp

DEC2BIN(number, [places])

Cú pháp hàm DEC2BIN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số nguyên thập phân mà bạn muốn chuyển đổi. Nếu number là số âm, giá trị của đối số place hợp lệ bị bỏ qua và hàm DEC2BIN trả về số nhị phân 10 ký tự (10 bit) trong đó bit quan trọng nhất là bit dấu. 9 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự được dùng. Nếu bỏ qua đối số places, hàm DEC2BIN dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Đối số places hữu ích trong việc đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu number < -512 hoặc nếu number > 511, hàm DEC2BIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu number không phải dạng số, hàm DEC2BIN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu hàm DEC2BIN yêu cầu nhiều ký tự hơn trong đối số places, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu places không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu places không phải dạng số, hàm DEC2BIN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu places bằng không hoặc là số âm, hàm DEC2BIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển đổi số 9 ở dạng thập phân thành số nhị phân có 4 ký tự.

1001

=DEC2BIN(-100)

Chuyển đổi số thập phân -100 thành số nhị phân

1110011100

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×