Bỏ qua để tới nội dung chính

DGET (Hàm DGET)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm Nget  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trích một giá trị từ cột danh sách hay cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định.

Cú pháp

DGET(database, field, criteria)

Cú pháp hàm DGET có các đối số sau đây:

 • Database    Bắt buộc. Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa nhãn cho mỗi cột.

 • Field    Bắt buộc. Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập nhãn cột đặt trong dấu ngoặc kép, ví dụ như "Tuổi" hoặc "Lợi tức" hay một số (không có dấu ngoặc kép) thể hiện vị trí cột trong danh sách: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2, v.v.

 • Tiêu chí    Bắt buộc. Phạm vi ô có chứa điều kiện mà bạn xác định. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phạm vi nào cho đối số tiêu chí, miễn là nó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

Chú thích

 • Nếu không có bản ghi nào khớp tiêu chí, hàm DGET trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu có nhiều bản ghi khớp tiêu chí, hàm DGET trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào cho đối số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột để xác định điều kiện.

  Ví dụ, nếu phạm vi G1:G2 có chứa nhãn cột Thu nhập trong ô G1 và số tiền $10.000 đô-la trong ô G2, bạn có thể xác định phạm vi đó là Khớp Thu nhập và dùng tên gọi này làm đối số criteria trong các hàm cơ sở dữ liệu.

 • Mặc dù phạm vi tiêu chí có thể được định vị ở bất kỳ đâu trên trang tính, bạn không nên đặt phạm vi tiêu chí bên dưới danh sách. Nếu bạn thêm thông tin vào danh sách, thông tin mới sẽ được thêm vào hàng đầu tiên bên dưới danh sách. Nếu hàng bên dưới danh sách không trống, Microsoft Excel không thể thêm thông tin mới vào được.

 • Hãy đảm bảo phạm vi tiêu chí đó không chồng lấp lên danh sách.

 • Để thực hiện thao tác trên toàn bộ một cột trong cơ sở dữ liệu, hãy nhập một dòng trống bên dưới nhãn cột trong phạm vi tiêu chí.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Cây

Chiều cao

Tuổi thọ

Hoa lợi

Lợi nhuận

Chiều cao

="=Táo"

>10

<16

="Lê"

>12

Cây

Chiều cao

Tuổi thọ

Hoa lợi

Lợi nhuận

Táo

18

20

14

$105

12

12

10

$96

Anh đào

13

14

9

$105

Táo

14

15

10

$75

9

8

8

$77

Táo

8

9

6

$45

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DGET(A5:E11, "Hoa lợi", A1:A3)

Trả về giá trị lỗi #NUM! vì có nhiều bản ghi cùng đáp ứng tiêu chí (bất kỳ cây táo hoặc cây lê nào).

#NUM!

=DGET(A5:E11, "Hoa lợi", A1:F3)

Trả về 10 (hoa lợi của cây táo ở hàng 9) vì đây là bản ghi duy nhất đáp ứng các điều kiện trong A1:F3.

10

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×