Di chuyển hoặc sao chép ghi chú giữa các sổ tay và các mục

Trong OneNote for iPhone hoặc iPad, các phần và trang được liệt kê theo thứ tự chúng được tạo ra. Nếu bạn muốn sắp xếp sổ tay khác đi, bạn có thể dễ dàng di chuyển hoặc sao chép ghi chú vào các mục khác hoặc thậm chí có thể di chuyển toàn bộ mục vào sổ tay khác.

Di chuyển hoặc sao chép mục vào sổ tay khác

  1. Gõ nhẹ vào chỉnh sửa ở phía trên cùng của danh sách mục, rồi chọn phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

    Chọn mục bạn muốn di chuyển sang sổ tay khác

  2. Nhấn vào biểu tượng Di chuyển Biểu tượng Di chuyển ở cuối danh sách, sau đó chọn sổ tay mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép mục.

Di chuyển hoặc sao chép trang vào mục mới

  1. Gõ nhẹ vào chỉnh sửa ở đầu danh sách trang, rồi chọn trang mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

    Chọn trang bạn muốn di chuyển hoặc sao chép sang mục khác

  2. Nhấn vào biểu tượng Di chuyển Biểu tượng Di chuyển ở cuối danh sách, sau đó chọn Di chuyển hoặc Sao chép.

  3. Chọn mục mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn sắp xếp lại thứ tự của các trang trong một phần, hãy gõ nhẹ vào sửa ở phía trên cùng của danh sách trang, rồi chọn trang bạn muốn di chuyển. Sau đó gõ nhẹ vào núm điều khiển Biểu tượng ba dòng kẻ ở bên phải và kéo trang lên hoặc xuống danh sách trang. Thực hiện tương tự nếu bạn muốn sắp xếp lại các mục trong sổ tay.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×