Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong OneNote for iPhone hoặc iPad, các mục và trang được liệt kê theo thứ tự tạo. Nếu bạn muốn sắp xếp sổ tay khác đi, bạn có thể dễ dàng di chuyển hoặc sao chép ghi chú vào các mục khác hoặc thậm chí có thể di chuyển toàn bộ mục vào sổ tay khác.

Di chuyển hoặc sao chép mục vào sổ tay khác

  1. Nhấn vào Chỉnh sửa ở đầu danh sách mục, rồi chọn mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

    Chọn mục bạn muốn di chuyển sang sổ tay khác

  2. Nhấn vào biểu tượng Di chuyển Biểu tượng Di chuyểnở cuối danh sách, sau đó chọn sổ tay mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép mục.

Di chuyển hoặc sao chép trang vào mục mới

  1. Nhấn vào Chỉnh sửa ở đầu danh sách trang, rồi chọn trang bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

    Chọn trang bạn muốn di chuyển hoặc sao chép sang mục khác

  2. Nhấn vào biểu tượng Di chuyển Biểu tượng Di chuyểnở cuối danh sách, sau đó chọn Di chuyển hoặc Sao chép.

  3. Chọn mục mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn sắp xếp lại thứ tự của các trang trong một mục, nhấn vào Chỉnh sửa ở đầu danh sách trang, rồi chọn trang bạn muốn di chuyển. Sau đó gõ nhẹ Biểu tượng ba dòng kẻ ở bên phải và kéo trang lên hoặc xuống trong danh sách trang. Thực hiện tương tự nếu bạn muốn sắp xếp lại các mục trong sổ tay.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×