Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu OneDrive trong Microsoft 365 được thiết lập và sẵn sàng để bạn sử dụng, bạn có thể nhận được email có chứng danh đăng nhập và các hướng dẫn khác từ người quản trị của bạn. Bài viết này mô tả cách di chuyển các tệp mà bạn hiện đang có trong SharePoint Server 2010 thư viện site của tôi với thư viện Microsoft 365 này. Bạn cũng có thể di chuyển tệp từ SharePoint Server 2013 và OneDrive cho công việc hoặc trường học vào Office 365.

Thư viện Site của Tôi trong SharePoint 2010

SharePoint 2013 OneDrive for work hoặc thư viện trường học

Site của Tôi SharePoint 2010

SharePoint 2013 OneDrive for Business

Hoàn thành các tác vụ sau đây, theo trình tự:

Các bước để chuyển các thư viện SharePoint 2010 đến Office 365

Mặc dù bạn chưa lưu trữ các tệp trong OneDrive trên Microsoft 365, bạn vẫn có thể tạo kết nối đồng bộ trên máy tính của mình. Sau đó, bạn sẽ sao chép các tệp vào thư mục thư viện đã đồng bộ trên máy tính của bạn và các tệp này sẽ tự động tải lên OneDrive trên Microsoft 365.

 1. Đăng nhập vào Microsoft 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn OneDrive. Hoặc, chọn trình khởi chạy ứng dụng Biểu tượng trình khởi động ứng dụng Office 365và sau đó chọn OneDrive.

  Tùy chọn điều hướng Office 365
 3. Hãy chọn Đồng bộ.
  Thư viện OneDrive For Business trong Office 365

 4. Chọn đồng bộ ngay trong trình hướng dẫn.

 5. Chọn Hiển thị Tệp của Tôi để đến thư mục thư viện đã đồng bộ. Thư mục xuất hiện bên dưới mục yêu thích của Windows và được đặt tên là "OneDrive @Organizationname", ví dụ:
  Thư viện OneDrive for Business dưới Yêu thích của Windows
  Bạn sẽ không thấy bất kỳ tệp nào trong thư mục thư viện đã đồng bộ. Cho đến nay bạn mới chỉ thiết lập kết nối đồng bộ giữa thư mục và thư viện Microsoft 365.

 1. Đi đến thư viện tài liệu trang của tôi có chứa các tệp bạn muốn di chuyển.

 2. Trên tab Thư viện , trong nhóm kết nối & xuất , chọn mở bằng Explorer.
  Thư mục Tài liệu được Chia sẻ SharePoint 2010, tùy chọn Mở với Explorer

  File Explorer mở ra và hiển thị thư mục thư viện SharePoint đã chọn.

  File Explorer sau khi chọn tùy chọn "Mở với Explorer"

 3. Kéo và thả các tệp bạn muốn di chuyển đến Microsoft 365 vào thư mục OneDrive đồng bộ.

  Kéo các tệp vào thư mục OneDrive for Business đã đồng bộ của bạn để tải lên chúng

  Các tệp sẽ tự động được tải lên Microsoft 365. Bạn có thể lặp lại các thủ tục này để di chuyển tệp từ các thư viện SharePoint 2010 khác.

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng dẫn hướng đến thư viện trong một trình duyệt web. Trong thư mục thư viện đã đồng bộ, bấm chuột phải vào bất kỳ tệp nào, hãy chọn OneDrive cho cơ quan hoặc trường học rồi chọn Đến trình duyệt.

  Xem một tệp trong một thư mục đã đồng bộ trong một trình duyệt web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×