Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Di chuyển tệp từ một nhóm vào OneDrive của riêng bạn

Windows Live Groups sẽ không còn khả dụng trong OneDrive sau ngày 16 tháng mười 2015. Tất cả các tệp trong thư mục Nhóm cũng sẽ không truy nhập được nữa sau thời gian đó.

Nếu bạn không phải là một phần của bất kỳ Windows Live Group nào, bạn không cần phải làm gì. Để kiểm tra, hãy đăng nhập tại OneDrive.com và xem trong ngăn dẫn hướng:

Windows Live Groups trong OneDrive

Nếu bạn thấy Nhóm, sau đó bạn là một phần của một hoặc nhiều Windows Live Group - xem các bước dưới đây để giữ bất kỳ tệp nào bạn có trong các nhóm đó.

Nếu bạn không nhìn thấy Nhóm trong ngăn dẫn hướng, thì bạn không phải là một phần của bất kỳ Windows Live Group nào và bạn không cần làm gì hết.

Để giữ các tệp nhóm của bạn với OneDrive, hãy tải xuống và sau đó chuyển chúng sang OneDrive của riêng bạn.

  1. Đăng nhập tại OneDrive.com.

  2. Trong ngăn bên trái, bên dưới nhóm, chọn Nhóm có chứa các tệp bạn muốn giữ.

  3. Chọn các tệp bạn muốn giữ.

  4. Chọn Tải xuống. Nếu bạn có các tệp trong nhiều thư mục, bạn sẽ cần phải tải các tệp từ từng thư mục riêng biệt.

    Lưu ý: Nếu bạn đã tải nhiều hơn một tệp tại một thời điểm, một tệp zip sẽ được tạo ra để chứa các tệp. Để mở nó và loại bỏ các tệp, mở File Explorer, hãy duyệt đến tệp .zip (ở vị trí bạn tải xuống các tệp) và bấm chuột phải vào nó, rồi sau đó bấm Trích xuất tất cả.

  5. Trong ngăn bên trái của trang web OneDrive, hãy chọn tệp để mở OneDrive của riêng bạn.

  6. Duyệt tới thư mục mà bạn muốn tải lên tệp nhóm hoặc tạo một thư mục mới.

  7. Trong file Explorer, chọn các tệp bạn muốn thêm vào OneDrive của bạn, rồi kéo chúng vào trình duyệt của bạn và thả vào thư mục đang mở trên trang web OneDrive.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×