Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DISC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.

Cú pháp

DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ: Sử dụng DATE(2018,5,23) cho ngày 23/05/2018. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp hàm DISC có các đối số sau đây:

 • Settlement    Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

 • Maturity    Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

 • Pr    Bắt buộc. Giá chứng khoán theo mệnh giá 100 đô-la.

 • Redemption    Bắt buộc. Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.

 • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01/01/1900 có số sê-ri là 1 và ngày 01/01/2018 có số sê-ri là 43101 vì ngày 01/01/2018 là 43.101 ngày sau ngày 01/01/1900.

 • Ngày kết toán là ngày người mua mua một phiếu lãi, ví dụ như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu thời hạn 30 năm được phát hành vào 01/01/2018 và người mua mua trái phiếu đó sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là 01/01/2018, ngày kết toán sẽ là 01/07/2018 và ngày đáo hạn sẽ là 01/01/2048, sau ngày 01/01/2018, ngày phát hành.

 • Các đối số settlement, maturity và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu settlement hoặc maturity không phải là số ngày sê-ri hợp lệ, hàm DISC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu pr ≤ 0 hoặc redemption ≤ 0, hàm DISC trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, hàm DISC trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu settlement ≥ maturity, hàm DISC trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Hàm DISC được tính toán như sau:

  Phương trình

  trong đó:

  • B = số ngày trong năm, tùy thuộc vào cơ sở năm.

  • DSM = số ngày từ ngày kết toán đến ngày đáo hạn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

07/01/2018

Ngày kết toán

01/01/2048

Ngày đáo hạn

97,975

Giá

100

Giá trị hoàn trả

1

Thực tế/cơ sở thực tế (xem ở trên)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DISC(A2,A3,A4,A5,A6)

Lãi suất chiết khấu của trái phiếu, đối với trái phiếu có các kỳ hạn trên đây

0.001038

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×