Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm DOLLAR , một trong các hàm TEXT , chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ, với số thập phân được làm tròn tới số vị trí bạn chỉ định. HÀM DOLLAR sử dụng $#,##0,00_); Định dạng số ($#,##0,00), mặc dù ký hiệu tiền tệ được áp dụng tùy thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ địa phương của bạn.

Cú pháp

DOLLAR(number, [decimals])

Cú pháp hàm DOLLAR có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số, tham chiếu đến ô chứa số hoặc công thức sẽ trả về số.

  • Decimals    Tùy chọn. Số chữ số nằm bên phải dấu thập phân. Nếu đây là số âm, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu bạn bỏ qua đối số decimals, nó được giả định là bằng 2.

Chú thích

Thông thường, bạn nên sử dụng hộp thoại Định dạng Ô (Ctrl+1) hoặc tùy chọn Số > > Trang đầu >Định dạng Số Kế toán để áp dụng định dạng tiền tệ cho một ô. Điều này là do hàm DOLLAR trả về số được cung cấp dưới dạng văn bản. Số được lưu trữ dưới dạng văn bản là nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi bảng tính, vì nhiều hàm bỏ qua chúng, chẳng hạn như SUM, AVERAGE, MIN, MAX, v.v.

Ví dụ

Ví dụ về hàm DOLLAR

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×