DOLLAR (Hàm DOLLAR)

Hàm Dollar , một trong các hàm văn bản , chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách sử dụng định dạng tiền tệ, với các thập phân được làm tròn đến số lượng địa điểm bạn chỉ định. Dollar sử dụng định dạng số $ #, # #0 .00 _);($ #, # #0 .00), mặc dù ký hiệu tiền tệ được áp dụng tùy thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ cục bộ của bạn.

Cú pháp

DOLLAR(number, [decimals])

Cú pháp hàm DOLLAR có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số, tham chiếu đến ô chứa số hoặc công thức sẽ trả về số.

  • Decimals    Tùy chọn. Số chữ số nằm bên phải dấu thập phân. Nếu điều này là âm, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu bạn bỏ qua đối số decimals, nó được giả định là bằng 2.

Chú thích

Thông thường, bạn nên sử dụng hộp thoại định dạng ô (Ctrl + 1) hoặc nhà > số > tùy chọn định dạng số kế toán để áp dụng định dạng tiền tệ cho một ô. Điều này là do hàm DOLLAR trả về số được cung cấp dưới dạng văn bản. Các số được lưu trữ dưới dạng văn bản là một nguyên nhân phổ biến của lỗi bảng tính, vì nhiều hàm bỏ qua chúng, chẳng hạn như SUM, AVERAGE, MIN, MAX, v.v.

Ví dụ

Ví dụ về hàm DOLLAR

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×