DOLLARDE (Hàm DOLLARDE)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DOLLARDE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi giá đô-la được thể hiện với một phần là số nguyên và một phần là phân số, chẳng hạn như 1,02, thành giá đô-la được thể hiện ở dạng số thập phân. Số đô-la dạng phân số đôi khi được dùng cho giá chứng khoán.

Phần phân số của giá trị được chia cho số nguyên mà bạn xác định. Ví dụ, nếu bạn muốn giá được thể hiện ở mức chính xác 1/16 đô-la, bạn chia phần phân số cho 16. Trong trường hợp này, 1,02 đại diện cho $1,125 ($1 + 2/16 = $1,125).

Cú pháp

DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)

Cú pháp hàm DOLLARDE có các đối số sau đây:

  • Fractional_dollar    Bắt buộc. Số được thể hiện với một phần là số nguyên và một phần là phân số, phân tách bởi biểu tượng thập phân.

  • Fraction    Bắt buộc. Số nguyên được dùng trong mẫu số của phân số.

Chú thích

  • Nếu fraction không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu fraction nhỏ hơn 0, hàm DOLLARDE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu fraction lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, hàm DOLLARDE trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DOLLARDE(1.02,16)

Chuyển đổi 1,02, đọc là 1 và 2/16, thành số thập phân (1,125). Vì giá trị phân số là 16, cho nên giá này có độ chính xác là 1/16 đô-la.

1,125

=DOLLARDE(1.1,32)

Chuyển đổi 1,1, đọc là 1 và 10/32, thành số thập phân (1,3125). Vì giá trị phân số là 32, cho nên giá này có độ chính xác là 1/32 đô-la.

1,3125

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×