Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DOLLARFR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Dùng hàm DOLLARFR để chuyển đổi số thập phân sang số đô-la dạng phân số, chẳng hạn như giá chứng khoán.

Cú pháp

DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)

Cú pháp hàm DOLLARFR có các đối số sau đây:

  • Decimal_dollar    Bắt buộc. Một số thập phân.

  • Fraction    Bắt buộc. Số nguyên được dùng trong mẫu số của phân số.

Chú thích

  • Nếu fraction không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu fraction nhỏ hơn 0, hàm DOLLARFR trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu fraction bằng 0, hàm DOLLARFR trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DOLLARFR(1.125,16)

Chuyển đổi số thập phân 1,125 thành một số đọc là 1 và 2/16.

1,02

=DOLLARFR(1.125,32)

Chuyển đổi số thập phân 1,125 thành một số đọc là 1 và 4/32.

1,04

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×