Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DOLLARFR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Dùng hàm DOLLARFR để chuyển đổi số thập phân sang số đô-la dạng phân số, chẳng hạn như giá chứng khoán.

Cú pháp

DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)

Cú pháp hàm DOLLARFR có các đối số sau đây:

  • Decimal_dollar    Bắt buộc. Một số thập phân.

  • Fraction    Bắt buộc. Số nguyên được dùng trong mẫu số của phân số.

Chú thích

  • Nếu fraction không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu fraction nhỏ hơn 0, hàm DOLLARFR trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu fraction bằng 0, hàm DOLLARFR trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DOLLARFR(1.125,16)

Chuyển đổi số thập phân 1,125 thành một số đọc là 1 và 2/16.

1,02

=DOLLARFR(1.125,32)

Chuyển đổi số thập phân 1,125 thành một số đọc là 1 và 4/32.

1,04

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×