Dạng xem Cuộc họp trong Lync cho phép bạn nhanh chóng kiểm tra các cuộc họp sắp đến trong ngày, mà không cần phải đi tới lịch của bạn. Thậm chí bạn có thể gia nhập Cuộc họp Lync ngay từ dạng xem Cuộc họp, nếu cuộc họp này do một người tổ chức trong công ty bạn lên lịch.

  1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm vào biểu tượng Cuộc họp.

Bạn sẽ thấy một danh sách các cuộc họp trong ngày bao gồm Cuộc họp Lync và các cuộc họp thông thường, cùng với thời gian cuộc họp và địa điểm, nếu được cung cấp.

Dạng xem cuộc họp trong cửa sổ chính của Lync

  1. Để gia nhập Cuộc họp Lync, trong danh sách cuộc họp, bấm nút Gia nhập.

Để biết thêm chi tiết về gia nhập cuộc họp, hãy xem Gia nhập Cuộc họp Lync.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×