Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm EFFECT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lãi suất thực tế hàng năm, dựa vào lãi suất danh nghĩa hàng năm và số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm.

Cú pháp

EFFECT(nominal_rate, npery)

Cú pháp hàm EFFECT có các đối số sau đây:

  • Nominal_rate    Bắt buộc. Lãi suất danh nghĩa.

  • Npery    Bắt buộc. Số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm.

Chú thích

  • Npery bị cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm EFFECT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu nominal_rate ≤ 0 hoặc npery < 1, hàm EFFECT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Hàm EFFECT được tính toán như sau:

    Phương trình

  • EFFECT (nominal_rate,npery) liên quan đến NOMINAL(effect_rate,npery) thông qua effective_rate=(1+(nominal_rate/npery))*npery -1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,0525

Lãi suất danh nghĩa

4

Số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=EFFECT(A2,A3)

Lãi suất thực tế với các kỳ hạn trên đây

0,0535427

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×