Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm EFFECT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lãi suất thực tế hàng năm, dựa vào lãi suất danh nghĩa hàng năm và số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm.

Cú pháp

EFFECT(nominal_rate, npery)

Cú pháp hàm EFFECT có các đối số sau đây:

  • Nominal_rate    Bắt buộc. Lãi suất danh nghĩa.

  • Npery    Bắt buộc. Số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm.

Chú thích

  • Npery bị cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm EFFECT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu nominal_rate ≤ 0 hoặc npery < 1, hàm EFFECT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Hàm EFFECT được tính toán như sau:

    Phương trình

  • EFFECT (nominal_rate,npery) liên quan đến NOMINAL(effect_rate,npery) thông qua effective_rate=(1+(nominal_rate/npery))*npery -1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,0525

Lãi suất danh nghĩa

4

Số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=EFFECT(A2,A3)

Lãi suất thực tế với các kỳ hạn trên đây

0,0535427

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×