Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Email bị thiếu trong hộp thư đến Outlook.com bạn

Một số phần bổ trợ nhất định trong trình duyệt Firefox có thể ngăn hộp thư đến của bạn tải. Truy cập Hỗ trợ của Firefox để tìm hiểu cách tắt hoặc loại bỏ Phần bổ trợ.

Lưu ý: Nếu bạn chưa đăng nhập vào hộp thư Outlook.com của mình ít nhất một lần trong một khoảng thời gian1 năm, Microsoft sẽ đóng hộp thư của bạn Outlook.com và tất cả email sẽ bị xóa. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình ít nhất một lần trong khoảng thời gianhai năm để tài khoản Microsoft và các dịch vụ được liên kết của bạn luôn hoạt động. Nếu bạn không đăng nhập trong thời gian này, chúng tôi sẽ giả định rằng tài khoản Microsoft của bạn không hoạt động và sẽ đóng tài khoản đó cho bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Kiểm tra thư mục Email Rác

Đôi khi thư bị các ứng dụng email khác đánh dấu nhầm là thư rác. Kiểm tra thư mục Email Rác của bạn và xem thư có ở đó không. Nếu thư đã được di chuyển không chính xác vào thư mục này, hãy chọn thư đó, rồi chọn Không phải thư > không phải thư rác.

Nếu bạn đang sử dụng ứngOutlook cho iOS hoặcOutlook cho Android, hãy đi tới thư mục Email Rác, chọn thư và chọn Biểu tượng Tùy chọn khác > Di chuyển vào Hộp thư đến.

Nếu bạn đang dùng một trình duyệt dành cho thiết bị di động, hãy đi tới thư mục Email Rác, chọn thư đó Biểu tượng Tùy chọn khác > Đánh dấu không phải là thư rác.

Để tránh thư bị một ứng dụng email khác chuyển vào thư mục Email Rác, hãy sử dụng một ứng dụng Microsoft chẳng hạn nhưThư dành cho Windows 10 hoặcOutlook for Windows.

Lưu ý: Thư sẽ tự động bị loại bỏ khỏi thư mục Email Rác sau 30 ngày và không thể khôi phục.

Kiểm tra tab Khác

Nếu Hộp thư đến Ưu tiên được bật cho tài khoản của bạn, thư có thể nằm trong tab Khác. Chọn tab Khác và xem thư có ở đó không. Nếu thư đã được di chuyển không chính xác sang tab Khác, hãy chọn thư đó, rồi chọn Di chuyển > đến hộp thư đến Ưu tiên

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụngOutlook cho iOS hoặcOutlook cho Android hoặc trình duyệt dành cho thiết bị di động, hãy chọn tab Khác, chọn thông báo và chọn Biểu tượng Tùy chọn khác > đến Di chuyển sang Ưu tiên.

Kiểm tra thư mục Các mục Đã xóa

Đảm bảo thư bị thiếu không nằm trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn. Nếu thư đã được di chuyển không chính xác vào thư mục này, hãy chọn thư đó, rồi chọn Khôi phục.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụngOutlook cho iOS hoặcOutlook cho Android hoặc trình duyệt dành cho thiết bị di động, hãy đi tới thư mục Các mục Đã xóa, chọn thư và chọn Biểu tượng Tùy chọn khác > Di chuyển đến thư mục > Hộp thư đến.

Nếu bạn không thấy thư trong thư mục Các mục Đã xóa, thư có thể đã bị loại bỏ nhưng vẫn có thể khôi phục. Trong Các mục Đã xóa, phía trên danh sách thư, chọn Khôi phục các mục đã xóa khỏi thư mục này. Nếu bạn tìm thấy thư, hãy chọn thư đó rồi chọn Khôi phục.

Lưu ý: 

  • Thư bị loại bỏ khỏi thư mục Các mục Đã xóa có thể khôi phục trong 30 ngày.

  • Bạn không thể khôi phục thư đã loại bỏ thư mục Các mục Đã xóa trong Outlook cho iOS ứngOutlook cho Android hoặc trình duyệt dành cho thiết bị di động. Để thực hiện điều này, vui lòng sử dụng máy tính.

  • Không thể khôi phục thư đã xóa khỏi tài khoản của trẻ.

Kiểm tra menu Bộ lọc

Nếu bạn đang lọc danh sách thư của mình, thư bạn đang tìm kiếm có thể không xuất hiện. Để thay đổi tùy chọn lọc của bạn, hãy chọn Bộ lọc phía trên danh sách thư và chọn Tất cả

Nếu bạn đang sử dụng ứngOutlook cho iOS hoặcOutlook cho Android hoặc trình duyệt di động, lựa chọn bộ lọc hiện tại sẽ xuất hiện phía trên danh sách thư. Để xóa lựa chọn bộ lọc, hãy chọn nó phía trên danh sách thư.

Kiểm tra quy tắc của bạn

Bạn có thể đã tạo quy tắc Hộp thư đến hoặc quy tắc Quét dọn đang di chuyển thư đến một thư mục khác. Đi tới Thiết đặt quy tắc và kiểm tra quy tắc của bạn. Nếu bạn tìm thấy quy tắc di chuyển thư ra khỏi hộp thư đến không chính xác, hãy chọn Biểu tượng Sửa quy tắc để chỉnh sửa quy tắc hoặc Biểu tượng Xóa quy tắc để xóa.

Lưu ý: Bạn phải dùng máy tính để xem và sửa các quy tắc của mình.

Kiểm tra thư mục Lưu trữ

Nếu bạn đã lưu trữ thư, thư đó sẽ không xuất hiện trong hộp thư đến của bạn. Đảm bảo thư bị thiếu không nằm trong thư mục Lưu trữ của bạn. Nếu bạn muốn di chuyển thư đã lưu trữ trở lại hộp thư đến của mình, hãy chọn thư đó, rồi chọn Di chuyển > đến.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụngOutlook cho iOS hoặcOutlook cho Android hoặc trình duyệt dành cho thiết bị di động, hãy đi tới thư mục Lưu trữ, chọn thư và chọn Biểu tượng Tùy chọn khác > Di chuyển đến thư mục > Đến.

Kiểm tra hoạt động đăng nhập gần đây cho tài khoản của bạn

Nếu bạn nhận được email thông báo về hoạt động bất thường trên tài khoản Microsoft của mình hoặc nếu bạn đang lo lắng rằng ai đó có thể đã sử dụng tài khoản của bạn, hãy chuyển đến trang Hoạt động gần đây. Bạn sẽ thấy khi tài khoản Microsoft của mình được đăng nhập trong 30 ngày qua, cùng với mọi thông tin cụ thể về thiết bị hoặc ứng dụng. Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, bao gồm cách lấy lại quyền truy nhập vào tài khoản bị xâm phạm và bảo mật hoặc đóng tài khoản, hãy xem Trang Hoạt động gần đây là gì?

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Kiểm tra hoạt động đăng nhập gần đây cho tài khoản Microsoft của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để nhận hỗ trợ trong Outlook.com, hãy nhấp vào đây hoặc chọn Trợ giúp trên thanh menu và nhập truy vấn của bạn. Nếu tự trợ giúp không giải quyết được sự cố của bạn, hãy cuộn xuống đến Vẫn cần trợ giúp? và chọn .

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào ở đây

Để được trợ giúp khác về tài khoản Microsoft và các gói đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Biểu tượng ứng dụng Nhậ trợ giúp

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cố các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft, hãy nhập sự cố của bạn tại đây

Đăng câu hỏi, theo dõi các cuộc thảo luận và chia sẻ kiến thức của bạn trong Cộng đồng Outlook.com.

Xem thêm

Khôi phục các email đã xóa trong Outlook.com

Sử dụng các quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com

Sắp xếp hộp thư đến của bạn với công cụ Lưu trữ, Quét dọn và các công cụ khác trong Outlook.com

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×