Emoji không hiển thị trong các ứng dụng Office trên Windows 7

Cập nhật gần nhất: 13/10/2017

SỰ CỐ

Emoji được hiển thị dưới dạng hộp hình vuông trong các ứng dụng Office (như Word và Outlook) trên Windows 7.

Sự cố này ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng Office trong Windows 7, ngoại trừ Microsoft 365 người đăng ký Office 2016 phiên bản 16.0.8067.2032 hoặc phiên bản mới hơn (hiện đã được phát hành cho Người dùng nội bộ Office).

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Để giải quyết sự cố này, chúng tôi khuyên khách hàng nâng cấp lên các phiên bản sau:

  • Kênh Hàng tháng (Trước đây là: Kênh Hiện tại): Người đăng ký Office 2016 (Microsoft 365) và những người chưa đăng ký đã cài đặt phiên bản Click-to-Run trên Windows 7 sẽ cần cập nhật lên Phiên bản 1704 (Bản dựng 8067.2115) hoặc mới hơn (bản cập nhật hàng tháng trong tháng tư 2017).

  • Kênh Nửa năm một lần (Nhóm mục tiêu) (Trước đây là: Phiên bản Đầu tiên dành cho Kênh bị Chậm): Sự cố này hiện đã được khắc phục trong Phiên bản 1708 (8431.2079).

  • Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp (trước đây là Kênh bị Chậm): Microsoft 365 khách hàng trong Kênh Nửa năm một lần sẽ nhận được bản sửa lỗi vào đầu năm tới.

  • Người dùng Microsoft Office 2016 nhận được bản cập nhật thông qua công nghệ Windows Installer (MSI): Tải xuống KB 3203471 để cài đặt bản cập nhật cho phông chữ Segoe UI Emoji.

  • Người dùng Microsoft Office 2013 đã cài đặt phiên bản Click-to-Run trong Windows 7 hoặc nhận được bản cập nhật thông qua công nghệ Windows Installer (MSI): Đối với những người có Office 2013 MSI, hãy tải xuống KB 4011087 để cài đặt bản cập nhật cho phông chữ Segoe UI Emoji. Đối với người dùng có Office 2013 Click-to-Run, bản cập nhật này sẽ sẵn dùng trong bản cập nhật hàng tháng tiếp theo, có thời gian dự kiến phát hành vào 12 Tháng Chín.

Lưu ý: Người dùng Outlook/Word 2016 đã cập nhật lên các phiên bản có chứa bản sửa lỗi sẽ không nhìn thấy các hộp hình vuông khi họ chèn emoji. Nếu người nhận thư email/tài liệu không có phiên bản Office 2016 đã cập nhật trên Windows 7 hoặc chưa nâng cấp lên Windows 10, họ sẽ tiếp tục thấy emoji dưới dạng hộp hình vuông.

Thông tin này cũng được đăng trong KB 4021341.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong nhận được các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site Word UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Chủ đề Liên quan

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Word for PC

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×