ERF.PRECISE (Hàm ERF.PRECISE)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ERF.PRECISE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm sai số.

Cú pháp

ERF.PRECISE(x)

Cú pháp của hàm ERF.PRECISE có tham đối sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giới hạn dưới để lấy tích phân hàm ERF.PRECISE.

Chú thích

  • Nếu lower_limit không phải dạng số, hàm ERF.PRECISE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ERF.PRECISE(0,745)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 0,74500

0,70792892

=ERF.PRECISE(1)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 1.

0,84270079

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×