Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm EVEN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số được làm tròn lên đến số nguyên chẵn gần nhất. Bạn có thể dùng hàm này để xử lý các mục tồn tại ở dạng cặp. Ví dụ, thùng đóng gói chấp nhận các hàng có một hoặc hai mục. Thùng này đầy khi số mục, được làm tròn đến cặp gần nhất, khớp với dung lượng của thùng.

Cú pháp

EVEN(number)

Cú pháp hàm EVEN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

Chú thích

  • Nếu number không phải dạng số, hàm EVEN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Không xét đến dấu của đối số number, giá trị được làm tròn lên khi được điều chỉnh ra xa số không. Nếu number là số nguyên chẵn, thì không làm tròn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=EVEN(1.5)

Làm tròn 1,5 tới số nguyên chẵn gần nhất

2

=EVEN(3)

Làm tròn 3 tới số nguyên chẵn gần nhất

4

=EVEN(2)

Làm tròn 2 tới số nguyên chẵn gần nhất

2

=EVEN(-1)

Làm tròn -1 tới số nguyên chẵn gần nhất

-2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×