EVEN (Hàm EVEN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm EVEN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số được làm tròn lên đến số nguyên chẵn gần nhất. Bạn có thể dùng hàm này để xử lý các mục tồn tại ở dạng cặp. Ví dụ, thùng đóng gói chấp nhận các hàng có một hoặc hai mục. Thùng này đầy khi số mục, được làm tròn đến cặp gần nhất, khớp với dung lượng của thùng.

Cú pháp

EVEN(number)

Cú pháp hàm EVEN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

Chú thích

  • Nếu number không phải dạng số, hàm EVEN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Không xét đến dấu của đối số number, giá trị được làm tròn lên khi được điều chỉnh ra xa số không. Nếu number là số nguyên chẵn, thì không làm tròn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

=EVEN(1.5)

Làm tròn 1,5 tới số nguyên chẵn gần nhất

2

=EVEN(3)

Làm tròn 3 tới số nguyên chẵn gần nhất

4

=EVEN(2)

Làm tròn 2 tới số nguyên chẵn gần nhất

2

=EVEN(-1)

Làm tròn -1 tới số nguyên chẵn gần nhất

-2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×