Cập nhật gần nhất: 09/09/2021

SỰ CỐ

Biểu đồ bản đồ 2D và biểu Bản đồ 3D không còn sẵn dùng cho người dùng Trung Quốc Excel khác. Khi tìm cách tạo hoặc chỉnh sửa Bản đồ 2D hoặc Bản đồ 3D, Excel sẽ hiển thị các thông báo sau:

"Rất tiếc, biểu đồ dạng bản đồ không được hỗ trợ cho vị trí của bạn."

"Chúng tôi rất tiếc. 3D Bản đồ thể được sử dụng tại quốc gia/khu vực của bạn tại thời điểm này".  

TRẠNG THÁI: ĐÃ TẠM NGỪNG

Những tính năng này đã bị tạm ngừng và không có giải pháp thay thế cho người dùng bị ảnh hưởng.

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức, bản cập nhật mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Excel và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Công nghệ Excel

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như những người dùng Excel khác.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Excel

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Cung cấp phản hồi

Xem Thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Excel for Windows

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Excel for Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×