Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn bấm đúp vào Excel tệp, Excel mở tệp. Thay vào đó, màn hình trống có các nút bị mờ đi. Màn hình của bạn có thể trông giống như thế này:

Cửa sổ Excel trống với các nút không khả dụng; Không có sổ làm việc nào mở.

Giải pháp

Bạn có thể thử thực hiện Sửa chữa Trực Office bằng cách làm theo các bước trong Sửa chữa ứng Office của bạn.

Nếu cách đó không hiệu quả, vui lòng bấm vào liên kết Liên hệ với chúng tôi ở bên dưới. (Nếu bạn không thấy liên kết này, hãy bấm vào Đọc bài viết trong trình duyệt ,rồi bấm vào liên kết Liên hệ với chúng tôi ở cuối trang.)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×