You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm EXPON.DIST trong Microsoft Excel.

Trả về phân bố hàm mũ. Dùng hàm EXPON.DIST để làm mẫu thời gian giữa các sự kiện, chẳng hạn như máy rút tiền tự động cần bao nhiêu thời gian để giao tiền mặt. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm EXPON.DIST để xác định xác suất quá trình này diễn ra trong nhiều nhất là 1 phút.

Cú pháp

EXPON.DIST(x,lambda,cumulative)

Cú pháp hàm EXPON.DIST có các đối số sau đây:

 • X     Bắt buộc. Giá trị của hàm.

 • Lambda     Bắt buộc. Giá trị tham số.

 • Cumulative     Bắt buộc. Giá trị logic cho biết cung cấp kiểu hàm mũ nào. Nếu lũy tích là TRUE, hàm EXPON.DIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

 • Nếu x hoặc lambda không phải dạng số, hàm EXPON.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x < 0, hàm EXPON.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu lambda ≤ 0, hàm EXPON.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình cho hàm mật độ xác suất là:

  Phương trình

 • Phương trình cho hàm phân bố lũy tích là:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,2

Giá trị của hàm

10

Giá trị tham số

Công thức

Mô tả

Kết quả

=EXPON.DIST(A2,A3,TRUE)

Hàm phân bố hàm mũ lũy tích

0,86466472

=EXPON.DIST(0.2,10,FALSE)

Hàm phân bố hàm mũ xác suất

1,35335283

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×