Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phân bố hàm mũ. Dùng hàm EXPONDIST để làm mẫu thời gian giữa các sự kiện, chẳng hạn như máy rút tiền tự động cần bao nhiêu thời gian để giao tiền mặt. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm EXPONDIST để xác định xác suất quá trình này diễn ra trong nhiều nhất là 1 phút.

Cú pháp

Hàm EXPONDIST (xlambda,lũy tích)

X    là giá trị của hàm.

Lambda    là giá trị tham số.

Tích lũy    là một giá trị lô-gic cho biết biểu mẫu của các chức năng hàm mũ để cung cấp. Nếu lũy tích là TRUE, hàm EXPONDIST trả về hàm phân bố lũy tích; Nếu sai, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

  • Nếu x hoặc lambda không phải dạng số, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x < 0, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu lambda ≤ 0, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình cho hàm mật độ xác suất là:

    Phương trình

  • Phương trình cho hàm phân bố lũy tích là:

    Phương trình

Ví dụ 1

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=EXPONDIST(0,2,10,FALSE)

Hàm phân bố hàm mũ xác suất (1.353353)

Ví dụ 2

X

Lambda

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,2

10

=EXPONDIST([X],[lambda],True)

Hàm phân bố hàm mũ lũy tích (0.864665)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×